Студенту

Iнформація для студентів 

стоматологічного та медичних факультетів

графік консультацій та відробіток.pdf

Г Р А Ф І К

консультацій та відробіток на кафедрі 

Стоматологія_Анатомія людини_2023-2024.pdf

Тематичний план практичних занять та календарний план лекцій  

з анатомії людини для студентів стоматологічного факультету 

на весняний семестр 2023-2024 н.р.

Медична психологія_Анатомія людини_2023-2024.pdf

Тематичний план практичних занять

з анатомії людини  для студентів медичного факультету № 4

(спеціальність "Медична психологія") 

на весняний семестр 2023-2024 н.р.

Медицина_Клін.ан.та опер.хірургія_2023-2024.pdf

Тематичний план практичних занять та календарний план лекцій

з клінічної анатомії та оперативної хірургії 

для студентів медичних факультетів № 1-2 

на весняний семестр 2023-2024 н.р.

Медична психологія_Клін.ан.та опер.хірургія_2023-2024.pdf

Тематичний план практичних занять та календарний план лекцій

з клінічної анатомії та оперативної хірургії  та  для студентів медичного

факультету № 4 (спеціальність "Медична психологія") 

на весняний семестр 2023-2024 н.р.

Силабус (Стоматологія)_анатомія людини.pdf

СИЛАБУС

з вивчення дисципліни "Анатомія людини"

Спеціальність "Стоматологія"

Силабус (МП)_анат.людини.pdf

СИЛАБУС

з вивчення дисципліни "Анатомія людини"

Спеціальність "Медична психологія"

Силабус (Медицина)_клін.ан. та о.х.pdf

СИЛАБУС

з вивчення дисципліни "Клінічна анатомія та оперативна хірургія"

Спеціальність "Медицина"

Силабус (МП)_клін.ан. та о.х.pdf

СИЛАБУС

з вивчення дисципліни "Клінічна анатомія та оперативна хірургія"

Спеціальність "Медична психологія"