Студенту

Information for English-speaking students

THEMATIC PLAN OF PRACTICAL CLASSES.pdf

Clinical Anatomy and Operative Surgery

Thematic Plan of Classes

THEMATIC PLAN OF LECTURES .pdf

Clinical Anatomy and Operative Surgery

Thematic Plan of Lectures

Reworks and consultations.pdf

SCHEDULE 

of consultations and reworks of practical classes

Medicine_Сlinісаl anatomy and operative surgery_Syllabus.pdf

SYLLABUS

"Clinical Anatomy and Operative Surgery"

Інформація для студентів стоматологічного та медичних факультетів

Графік відробіток та консультацій.pdf

Г Р А Ф І К

консультацій та відробіток на кафедрі 

Стоматологія_2023-2024.pdf

Тематичні плани практичних занять та календарні плани лекцій  

для студентів стоматологічного факультету на 2023-2024 н.р.

Медицина _2023-2024.pdf

Тематичні плани практичних занять та календарні плани лекцій 

для студентів медичних факультетів №1-2 на 2023-2024 н.р.

Медична психологія_2023-2024.pdf

Тематичні плани практичних занять та календарні плани лекцій   

для студентів медичного факультету №4 

(спеціальність "Медична психологія") на 2023-2024 н.р.

Стоматологія_Анатомія людини_Силабус.pdf

СИЛАБУС

з вивчення дисципліни "Анатомія людини"

Спеціальність "Стоматологія"

Силабус_анатомія людини (мед.псих.).pdf

СИЛАБУС

з вивчення дисципліни "Анатомія людини"

Спеціальність "Медична психологія"