Наукова діяльність

Науково-педагогічні працівники кафедри виконують планову НДР «Закономірності статево-вікової будови та топографоанатомічних перетворень органів і структур організму на пре- та постнатальному етапах онтогенезу. Особливості перинатальної анатомії та ембріотопографії» (№ держреєстрації:  0120U101571, науковий керівник - професор О.М.Слободян, відповідальний виконавець доц. Каратєєва С.Ю.). У рамках планової НДР виконуються дисертаційні дослідження науково-педагогічних працівників морфологічних кафедр (анатомії, клінічної анатомії та оперативної хірургії; анатомії людини імені Туркевича).

Журнал "Клінічна анатомія та оперативна хірургія"

Матеріали конференцій

Список дисертацій, виконаних на кафедрі:

1. Поляк Р.І. «Шляхи розповсюдження гнійно-запальних процесів при вогнепальних пораненнях ліктьового суглоба», науковий керівник проф. М.П. Новиков, 1951 р.

2. Іванов Н.Ф. «Шляхи розповсюдження гнійно-запальних процесів при травматичних пошкодженнях гомілковостопного суглоба та їх топографо-анатомічне обґрунтування», науковий керівник проф. М.П. Новиков,1954 р.

3. Макеєва З.К. «Вплив сторонніх металевих тіл на стінку кровоносних судин», науковий керівник проф. М.П. Новиков, 1956 р.

4. Зербино Д.Д. «Внутриорганная лимфатическая система яичка, придатка, оболочек и семеного канатика», науковий керівник проф. М.С. Спиров, проф. М.П. Новиков,1956 р.

5. Легнер Е.Н. «Природа больового синдрому після введення лікарських речовин у грудину», науковий керівник проф. М.П. Новиков, 1957 р.

6. Влюшина А.А. «Хирургическая анатомия и варианты строения вилизиева круга», 1958 р.

7. Савчук И.Ю. «Пластика сечовода відрізком клубової кишки (експериментальне дослідження)», науковий керівник проф. Є.П. Цвєтов.

8. Кирильчук Л.П. «Морфологічні і функціональні зміни з боку товстої кишки після одномоментного і послідовного виключення її судин», науковий керівник проф. Є.П. Цвєтов, 1963 р.

9. Поляк Р.І. (докторська) «Функціональні і морфологічні зміни печінки після резекції підшлункової залози (експериментальне дослідження)», наукові консультанти академік А.М. Бакулєв, проф. Є.П. Цвєтов

10. Кирильчук Є.В. «Топографія поза- та внутрішньоорганних нервів м’язів передньої ділянки передпліччя», науковий керівник проф. Є.П. Цвєтов, 1964 р.

11. Соловйова Л.С «Морфологія поза- та внутрішньоорганних нервово-судинних елементів м’язів плеча», науковий керівник проф. Є.П. Цвєтов, 1964 р.

12. Меламед А.А. «Травматизм у колхозников и пути его снижения», 1965 р.

13. Гвінджілія В.І. «Обґрунтування та методика викроювання активних клаптів із мʼязів нижньої кінцівки для пластичного закриття кісткових порожнин», науковий керівник проф. Є.П. Цветов, 1965 р.

14. Алещенко Р.Н. «Топографія поза- та внутрішньоорганних м’язів задньої ділянки передпліччя людини», науковий керівник проф. Є.П. Цвєтов, 1966 р.

15. Лернер Е.Н. «Природа больового синдрома после введения лечебных веществ и крови в грудину, науковий керівник проф. Є.П. Цвєтов, 1967 р.

16. Шамрей Г.П. «Функціональний стан печінки після пластики сечових шляхів відрізком тонкої кишки (експериментальне дослідження)», науковий керівник проф. Є.П. Цвєтов, 1967 р.

17. Кернесюк М.Л. «Порівняльна оцінка функціональних результатів сучасних методів відтворення прохідності сечоводу у тазовому відділі», науковий керівник проф. Л.І. Роман, проф. Є.П. Цветов, 1967 р.

18. Павлов В.В. «Анатомо-клінічне значення топографії затульного нерва у людини», науковий керівник проф. Є.П. Цветов, 1967 р.

19. Довгий В.П. «Порівняльна оцінка результатів найбільш розповсюджених методів ре імплантації сечоводу», науковий керівник проф. Є.П. Цветов, 1967 р.

20. Кушнір В.М. «Субтотальна і тотальна ілеопластика сечоводу при гідронефрозі (експериментальне дослідження)», науковий керівник проф. Б.В. Огнєв і проф. Є.П. Цветов, 1967 р.

21. Попко Й.М. «Обгрунтування та ефективність застосування поліетиленового розсувного бужа для лікування опіків та інших травматичних пошкоджень стравоходу», науковий керівник О.О. Гладков, Є.П. Цвєтов, 1968 р.

22. Гунько В.С. «Порівняльна характеристика деяких методів місцевого знеболення при операції штучного переривання вагітності ранніх строків», науковий керівник Т.В.Борима, Є.П. Цвєтов, 1968 р.

23. Ушков М.П. «Рентгенанатомія черевної порожнини та її органів», науковий керівник проф. Б.В. Огнєв і проф. Є.П. Цветов, 1969 р.

24. Андрійчук О.І. «Порівняльна оцінка результатів оперативних втручань по заміщенню залишкової порожнини соскоподібного відростка різними пластичними матеріалами», науковий керівник О.О. Гладков, Є.П. Цвєтов, 1969 р.

25. Капітан В.П. «Прямокишкові нориці (шляхи удосконаленядіагностики та лікування)», науковий керівник М.М. Ковальов, Є.П. Цвєтов, 1969 р.

26. Стасюк Г.А. «Клініка, діагностика та лікування спонтанного пневмотораксу різної етіології», науковий керівник проф. Є.П. Цвєтов, 1969 р.

27. Скрипник Г.Д. «Матеріали вивчення зобу у Закарпатській області та результати його хірургічного лікування», науковий керівник М.М. Ковальов, Є.П. Цвєтов, 1969 р.

28. Пархомчук А.З. «Експериментальне обґрунтування операції оментоваскуляризації нирки та її ефективність при лікуванні хворих на полікістоз», науковий керівник проф. Є.П. Цвєтов, проф. М.В. Піневич, 1969 р.

29. Потоп В.К. «Експериментальне обґрунтування та клінічна ефективність використання автопластичних властивостей консервативної очеревини для підвищення надійності та біологічної герметичності кишкових швів», науковий керівник проф. Є.П. Цвєтов, 1970 р.

30. Федоренко В.А. «Зміни мікроелементного складу крові,сечі та органів після операції ілеоцистопластики», 1970 р.

31. Федоренко В.А. «Показатели обмена микроелементов (Cu, Zn, Fe, Co), металлопротеидов и функциональное состояние печени после илеоцистопластики (експериментальне дослідження)», науковий керівник проф. Є.П. Цвєтов, 1972 р.

32. Широков І.Р. «Функціональні і морфологічні зміни у печінці після ілеоцистопластики, виконаній при єдиній нирці(експериментальне дослідження)», науковий керівник проф. Є.П. Цвєтов, 1972 р.

33. Лященко М.С. «Топографія поза- та внутрішньо органних нервів м’язів лопатки та суміжних ділянок грудей і їх прикладне значення», науковий керівник проф. Є.П. Цвєтов, 1973 р.

34. Раца Д.М. «Порушення у товстій кишці при гострій та хронічній нирковій недостатності (експериментальне дослідження)», науковий керівник проф. Є.П. Цвєтов, проф. І.Д. Кірпатовський, 1972 р.

35. Пенішкевич І.Т. «Функціональні і морфологічні зміни у печінці та нирках після пересадки сечоводів у товсту кишку (експериментальне дослідження)», науковий керівник проф. І.Д. Кірпатовський, проф. Є.П. Цвєтов, 1972 р.

36. Лютик М.Д. «Пренатальний онтогенез внутрішньо- та позапечінкових жовчних шляхів людини», науковий керівник проф. В.М. Круцяк, 1978 р.

37. Ватаман В.М. «Морфогенез і становлення топографії ілеоцекального відділу кишечника людини у пренатальному періоді онтогенезу», науковий керівник проф. В.М. Круцяк, 1985 р.

38. Полянський І.Ю. «Розвиток і становлення топографії грудної лімфатичної протоки у ранньому періоді онтогенезу людини», науковий керівник проф. В.М. Круцяк, 1985 р.

39. Войтів Ю.Я. «Морфогенез малого і великого сальників і становлення топографії сальникової сумки у пренатальному періоді онтогенез людини», науковий керівник проф. В.М. Круцяк, 1985 р.

40. Кернесюк М.Л. (докт.) «Топографоанатомічне і експериментальне обґрунтування відновлюючи операцій на тазовому відділі сечоводу в умовах організму, що розвивається», науковий консультант проф. Є.П. Цвєтов, 1988 р.

41. Ахтемійчук Ю.Т. «Развитие и становление топографи лоханок и мочеточников в раннем онтогенезе человека», науковий керівник проф. В.М. Круцяк, 1988 р. (аспірант)

42. Лусте А.О. «Розвиток і становлення топографії діафрагми людини у ранньому онтогенезі людини», науковий керівник проф. В.М. Круцяк, 1992 р.

43. Луканьов Л.Г. «Розвиток і становлення топографії очеревинного мішка у нижньому поверсі живота», науковий керівник проф. В.М. Круцяк, 1995 р.

44. Ушков Н.П.(докт.) « Рентгенанатомия брюшной полости и ее органов», науковий консультант проф. Є.П. Цвєтов, 1996 р.

45. Цигикало О.В. «Розвиток і становлення топографії головних компонентів воріт легень людини в пренатальному періоді онтогенезу», науковий керівник проф. В.А. Малішевська, 1999 р.

46. Унгурян В.П. «Розвиток і становлення топографії головних компонентів воріт печінки у ранньому періоді онтогенезу», науковий керівник проф. В.А. Малішевська, 1999 р.

47. Ахтемійчук Ю.Т. (докт.) «Розвиток і становлення топографії органів і структур за очеревинного простору в ранньому онтогенезі людини», 2000 р.

48. Слободян О.М. «Внутрішньорганні взаємовідношення венозних структур печінки у пренатальному періоді онтогенезу людини», науковий керівник проф. В.А. Малішевська, 2000 р. (аспірант) 

49. Бірюк І.Г. «Топографо-анатомічні особливості непарних вісцеральних гілок черевної частини аорти в ранньому періоді онтогенезу людини», науковий керівник проф. В.А. Малішевська, 2000 р. 

50. Михайловський О.В. «Розвиток і становлення топографії структур яремних венозних кутів у ранньому періоді онтогенезу людини», науковий керівник проф. Ю.Т. Ахтемійчук, 2003 р.

51. Сорохан В.Д. « Топографоанатомічні особливості внутрішніх клубових артерій і їх практичне значення», науковий керівник проф. Ю.Т. Ахтемійчук, 2003 р.

52. Власова О.В. «Анатомічні особливості дванадцятипалої кишки в нижньому поверсі черевної порожнини у ранньому періоді онтогенезу людини», науковий керівник проф. Ю.Т. Ахтемійчук, 2006 р. (аспірант) 

53. Лісничок С.О. «Анатомічні особливості пієлоуретрального сегмента в ранньому періоді онтогенезу людини», науковий керівник проф. Ю.Т. Ахтемійчук, 2007 р.

54. Марчук В.Ф. «Особливості морфогенезу і становлення будови яєчників у пренатальному періоді онтогенезу людини», науковий керівник проф. Ю.Т. Ахтемійчук, 2007 р.

55. Скорейко П.М. «Анатомія лозоподібного сплетення та яєчкових вен у ранньому періоді онтогенезу людини», науковий керівник проф. Ю.Т. Ахтемійчук, 2007 р. (аспірант)

56. Заволович А.Й. «Анатомические особенности гастродуоденального перехода в раннем периоде онтогенеза человека», науковий керівник проф. Ю.Т. Ахтемійчук, 2007 р.

57. Олійник І.Ю. (докт.) "Закономірності пренатального морфогенезу і становлення будови бранхіогенної групи залоз", науковий консультант проф. Ю.Т.Ахтемійчук, 2008 р.

58. Проняєв Д.В. «Анатомічні особливості клубово-сліпокишкового переходу в ранньому періоді онтогенезу людини», науковий керівник проф. Ю.Т. Ахтемійчук, 2008 р.  (аспірант)

59. Товкач Ю.В. «Анатомічні особливості стравохідно-шлункового переходу в ранньому періоді онтогенезу людини», науковий керівник проф. Ю.Т. Ахтемійчук, 2009 р. 

60. Слободян О.М. (докт.) « Закономірності морфогенезу дванадцятипалої кишки та підшлункової залози у перинальному періоді», науковий консультант проф. Ю.Т. Ахтемійчук, 2009 р.

61. Гораш Є.В. «Анатомія сигмо ректального сегмента в ранньому періоді онтогенезу», науковий керівник проф. Ю.Т. Ахтемійчук, 2011 р. (аспірант)

62. Вацик М.М. «Анатомічні особливості печінкових вен у ранньому періоді онтогенезу людини», науковий керівник проф. Ю.Т. Ахтемійчук, 2011 р.

63. П'ятницька Т.В. «Особливості морфогенезу маткових труб у пренатальному періоді онтогенезу людини», науковий керівник проф. Ю.Т. Ахтемійчук, 2012 р. (заоч. аспірант)

64. Столяр Д.Б. «Анатомічні особливості скронево-нижньощелепного суглоба в перинатальному періоді онтогенезу», науковий керівник проф. Ю.Т. Ахтемійчук, 2012 р. (аспірант)

65. Лаврів Л.П. "Лектиногістохімічне дослідження пренатального морфогенезу привушної слинної залози людини", науковий керівник проф. І.Ю. Олійник, 2013 р. (аспірант)

66. Кашперук-Карпюк І.С. "Топографоанатомічна характеристика міхурово-сечівникового сегмента в перинатальному періоді онтогенезу людини", науковий керівник проф. Ю.Т.Ахтемійчук, 2013 р. (аспірант)

67. Вітенок О.Я. "Анатомічні особливості прямої кишки в ранньому періоді онтогенезу людини", науковий керівник проф. Ю.Т. Ахтемійчук, 2014 р. (заоч. аспірант)

68. Цигикало О.В. (докт.) "Закономірності морфогенезу сфінктерного апарату позапечінкових жовчних проток у ранньому періоді онтогенезу людини", науковий консультант Ю.Т. Ахтемійчук, 2014 р. 

69. Корчинська Наталія Сергіївна "Анатомічні особливості верхньої щелепи в перинатальному періоді онтогенезу", науковий керівник проф. О.М. Слободян (аспірант), 2016 р. 

70. Гузік Олександра Віталіївна «Морфогенез та анатомічні особливості шийки матки в пре- і постнатальному онтогенезі людини» (кандидат медичних наук, науковий керівник – професор О.М. Слободян, Вінниця, 2018 р.).

71. Проданчук Анна Іванівна «Анатомічні особливості твердого піднебіння в ранньому періоді онтогенезу» (кандидат медичних наук, науковий керівник – професор О.М. Слободян, Тернопіль, 2019 р.).

72. Герасим Лаліта Миколаївна «Топографоанатомічні особливості основного судинно-нервового пучка шиї в перинатальному періоді онтогенезу людини» (кандидат медичних наук, науковий керівник – професор О.М. Слободян, Тернопіль, 2020 р.).

73. Юзько Роман Володимирович «Анатомічні особливості та синтопічні варіанти компонентів печінково-дванадцятипалокишкової зв’язки в перинатальному періоді онтогенезу» (кандидат медичних наук, науковий керівник - професор О.М. Слободян, Тернопіль, 2021 р.).

74. Костюк В’ячеслав Олександрович «Топографоанатомічні особливості надпідочноямкового і підборідного отворів в перинатальному періоді онтогенезу людини» (доктор філософії, науковий керівник - професор О.М. Слободян, 2022 р.).