СЛОБОДЯН  

Олександр Миколайович

Завідувач кафедри анатомії, клінічної анатомії та оперативної хірургії Буковинського державного медичного університету, доктор медичних наук, професор

Народився 30 травня 1971 року в м. Дрогобич Львівської області. Закінчив Чернівецький державний медичний інститут (1996) та аспірантуру при кафедрі топографічної анатомії та оперативної хірургії (1999). Працював асистентом (1999-2002), доцентом (2002-2009), професором (2009-2014) кафедри анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії Буковинського державного медичного університету. З грудня 2014 року – завідувач кафедри анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії (з 2019 року кафедри анатомії, клінічної анатомії та оперативної хірургії). 

Кандидат медичних наук (2000), доцент (2003), доктор медичних наук (2009), професор (2013).

Під керівництвом професора В.А.Малішевської у 2000 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Внутрішньоорганні взаємовідношення венозних структур печінки в пренатальному періоді онтогенезу людини”. Докторську дисертацію “Закономірності морфогенезу дванадцятипалої кишки та підшлункової залози у перинатальному періоді” (науковий консультант – професор Ю.Т.Ахтемійчук) захистив у 2009 році.

Олександр Миколайович є керівником ініціативної міжкафедральної науково-дослідної роботи Буковинського державного медичного університету «Закономірності статево-вікової будови та топографоанатомічних перетворень органів і структур організму на пре- та постнатальному етапах онтогенезу. Особливості перинатальної анатомії та ембріотопографії». Основний напрям наукових досліджень – встановлення закономірностей морфометричних параметрів органів і структур у перинатальному періоді онтогенезу людини з метою визначення відповідності розвитку органів і структур до терміну вагітності, ступеня їх зрілості та прогнозування життєздатності плоду, а також встановлення терміну вагітності. Свої наукові розробки впроваджує в стоматологію, неонатологію, педіатрію, дитячу хірургію, травматологію, судову медицину.

Під його керівництвом захищено 7 кандидатських дисертацій (Вітенок О.Я., Корчинська Н.С., Гузік О.В., Проданчук А.І., Герасим Л.М., Гузак В.Д., Юзько Р.В.), керує двома докторськими та чотирьма кандидатськими дисертаціями.

Автор понад 400 наукових праць, зокрема, 1 підручника на англійській мові, 7 навчальних посібників, 4 монографій, 20 патентів на винаходи та корисні моделі, 160 статей. 

Головний редактор наукового фахового видання України «Клінічна анатомія та оперативна хірургія».

Є членом двох спеціалізованих вчених рад щодо захисту дисертацій Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського та Буковинського державного медичного університету.

Нагороджений дипломом учасника всеукраїнського видавничого проекту «Науково-освітній потенціал України» (2012), грамотами Департаменту освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації (2014, 2015), почесними грамотами Чернівецької обласної державної адміністрації (2017), Чернівецької обласної ради (2018), Чернівецької міської ради (2019).

Упродовж 2017-2019 рр. входив до складу організаційного комітету (заступник голови оргкомітету) та журі (голова журі)  ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з оперативної хірургії та топографічної анатомії яка проходила на базі Буковинського державного медичного університету.