ЛАВРІВ 

Леся Петрівна

Доцент кафедри, кандидат медичних наук, доцент

Народилась 11 березня 1985 року в с. Раків Долинського району Івано-Франківської області. Закінчила з відзнакою Буковинський державний медичний університет (2008). Із серпня 2008 року по червень 2010 року проходила інтернатуру за спеціальністю «Внутрішні хвороби». Згідно направлення за розподілом з серпня по грудень 2010 року працювала дільничним терапевтом в районній поліклініці с.м.т. Глибока Чернівецької області. Із грудня 2010 року по грудень 2013 року  навчалась в аспірантурі при кафедрі анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії Буковинського державного медичного університету. У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему: "Лектиногістохімічне дослідження пренатального морфогенезу привушної слинної залози людини", яка є фрагментом НДР "Закономірності перинатальної анатомії та ембрітопографії. Визначення статево-вікових особливостей будови і топографоанатомічнихвзаємовідношень органів та структур в онтогенезі людини".  З 01.09.2013 р. по 31.08.2016 р. працювала на посаді асистента; з 1.09.2016 р. по 31.08.2021 р. на посаді старшого викладача, з вересня 2021 року переведена на посаду доцента кафедри. В серпні 2023 р. присвоєно вчене звання доцента. Відповідальна за навчально-методичну роботу кафедри та ведення діловодства. Загальна кількість наукових праць опублікованих за 2013-2023 рр. – 78, із них 15 статей у наукових виданнях, рекомендованих ДАК України, 14 статей в іноземних журналах та збірках наукових праць (1 – у виданні, що є в науковій базі Scopus), 9 патентів на корисну модель, 6 нововведень, включених до галузевого реєстру з грифом Укрмедпатентінформ МОЗ України.