Доцент кафедри, кандидат медичних наук, доцент

Народилася 8 червня 1961 року в м. Чернівці. 

Закінчила Чернівецький державний медичний інститут (1985). 

З 1985 по 1986 роки пройшла інтернатуру при Новоселицькій центральній районній лікарні Чернівецької області за спеціальністю: “Терапія“ .

Працювала асистентом (1987-2002) кафедри анатомії людини імені М.Г. Туркевича, на посаді доцента (2002-2005). З вересня 2005 року – доцент цієї ж кафедри.  З вересня 2023 року – доцент кафедри анатомії, клінічної анатомії та оперативної хірургії.

У 1993 році захистила кандидатську дисертаційну роботу: „Розвиток та становлення топографії ворітної вени печінки в пренатальному онтогенезі людини”. 

Шифр наукової спеціальності кандидатської дисертації: 14.03.01 – нормальна анатомія. 

Напрями наукових досліджень: Cтатево-вікові закономірності будови і становлення топографо-анатомічних взаємовідношень органів та структур у пренатальному періоді онтогенезу людини. Особливості вікової та статевої ембріотопографії. 

Здобутки: є автором 80 публікацій, з них – 30 статей, опублікованих у фахових наукових виданнях, рекомендованих ВАК України; автор навчальних та співавтор навчально-методичних посібників українською та англійською мовами; 6 авторських свідоцтв на винаходи; 4 раціоналізаторськї пропозиції; 50 робіт опубліковано у збірниках матеріалів симпозіумів, конгресів, конференцій.