Праці

2015 рік
Посібники:


2. Embryology and Clinical Anatomy of the Neck / T. M. Bojchuk, O. V. Tsyhykalo, I. S. Kashperuk-Karpiuk, Yu. V. Tovkach. - Chernivtsi: Meduniversity, 2016. - 88 p.


Статті:


4. Антонюк О.П. Морфогенез стравохідно-шлункового переходу впродовж перинатального періоду онтогенезу людини / О.П. Антонюк, Ю.В.Товкач. / Сучасний вимір медичної науки та практики: збірник матеріалів міжнародної наук.-прак. Конф. 8-9 травня 2016р. м. Дніпропетровськ. – С. 5-10. 

Тези:13. Шумко Б.І. РАК ШЛУНКУ / Шумко Б.І., Товкач Ю.В., Гончар Р.І. / Природничі читання: ІІІ-а міжнародна науково-практична конференція (м. Чернівці, 19-22 травня 2016року): матеріали конференції. – Чернівці: Медуніверситет, 2016. – С. 146.

14. Товкач Ю.В. АСФІКСІЯ НОВОНАРОДЖЕНИХ / Ю.В. Товкач, Г. Дячук  // Природничі читання: ІІІ-а міжнародна науково-практична конференція (м. Чернівці, 19-22 травня 2016року): матеріали конференції. – Чернівці: Медуніверситет, 2016. – С. 153.
Comments