Праці

2015 рік

Посібник

СтаттіТези
1.   Антонюк О.П. Розвиток термінального відділу клубової кишки в плодів та новонароджених / О.П.Антонюк, Д.В.Проняєв // Медичний форум. – 2015. - №6. – С. 6-10. 
5.   Антонюк О.П. Морфологічні особливостіклубово-сліпокишкового переходу в новонароджених / О.П.Антонюк, Д.В.Проняєв, В.В.Кривецький/ Фундаментальні науки – практичній медицині: морфо-функціональні методидослідження онтогенетичних перетворень, фізіологічних та метаболічних процесів,змодельованих патологічних станів, при захворюваннях внутрішніх органів:матеріали науково-практичної конференції присвяченій 75-річчю з дня народженняпрофесора Шутки Богдана Васильовича (30 вересня – 1 жовтня 2015 року). – Івано-Франківськ,2015. – С. 13.

2016 рік
Статті


1. Антонюк О.П. Топографоанатомічні особливості сліпої кишки в ранньому періоді онтогенезу людини / Антонюк О.П., Проняєв Д.В. // Південноукраїнський медичний науковий журнал. – 2016. – № 13. – С. 10-14.

2. Проняєв Д.В. Топографо-анатомічні особливості маткових труб наприкінці плодового періоду / Д.В. Проняев // Буковинський медичний вісник. – 2016. – № 1. – С. 133-136.

3. Liutyk M.D. About the disease, the cause of death and the method of embalming the body of M.I. Pyrohov (to the 205th anniversary of birth) (literature review) / M.D. Liutyk, S.M. Lukaniova, D.V. Proniaiev // Deutscher Wissenschaftsherold. – 2016. – № 2. – С. 72-74.

Тези 

1. Проняєв Д.В. Топографоанатомічні особливості жіночого сечостатевого комплексу плодів / Д.В.Проняєв / Матеріали 97-ї підсумкової конференції професорсько-викладацького персоналу вищого державного навчального закладу України "Буковинський державний медичний університет" 15, 17, 22 лютого 2016 року (Чернівці - 2016). – 30-31.

2. Слободян О.М. Топографічна анатомія та оперативна хірургія на сучасному етапі розвитку медичної науки в україні / О.М.Слободян, Д.В.Проняєв, М.М.Вацик / Актуальні питання клінічної анатомії та оперативної хірургії: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвячена 75-річчю від дня народження професора В.І. Проняєва. Чернівці, 24-25 березня 2016 р. – Чернівці, 2016. – С. 141-142.

3. Проняєв Д.В. Анатомія маткових труб пізніх плодів / Д.В. Проняєв / Актуальні питання клінічної анатомії та оперативної хірургії: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвячена 75-річчю від дня народження професора В.І. Проняєва. Чернівці, 24-25 березня 2016 р. – Чернівці, 2016. – С. 39.

4. Проблемы и перспективы в преподавании топографической анатомии и оперативной хирургии в высших медицинских учереждений украины / А.Н. Слободян, Д.В. Проняев, Л.П. Лаврив, [и др.] // Биология ва тиббиёт муаммолари / Модернизация высшего медицинского образования: модульная система обучения: материалы научно-практической конференции с международным участием. – Самарканд 26 мая 2016 г. – С. 131.

5. Особливості синтопії жіночих сечово-статевих органів у плодів 6 місяців / Стрижаковська Л.О., Хмара Т.В., Проняєв Д.В., [та ін.] / Природничі читання: ІІІ міжнародна науково-практична конференція (м. Чернівці, 19-22 травня 2016 року): матеріали конференції. – Чернівці: Медуніверситет, 2016. – С. 55-56.

6. Проняєв Д.В. Топографо-анатомічні особливості маткових труб пізніх плодів / Д.В. Проняєв, А.С. Афонькіна / Природничі читання: ІІІ міжнародна науково-практична конференція (м. Чернівці, 19-22 травня 2016 року): матеріали конференції. – Чернівці: Медуніверситет, 2016. – С. 72-73.

7. Проняєв Д.В. Анатомія маткових труб плодів 7-10 місяців / Д.В.Проняєв, О.В.Копитко / Природничі читання: ІІІ міжнародна науково-практична конференція (м. Чернівці, 19-22 травня 2016 року): матеріали конференції. – Чернівці: Медуніверситет, 2016. – С. 73.

8. Проняєв Д.В., Топографія маткових труб наприкінці плодового періоду / Д.В. Проняєв, А.М.Мельничук / Природничі читання: ІІІ міжнародна науково-практична конференція (м. Чернівці, 19-22 травня 2016 року): матеріали конференції. – Чернівці: Медуніверситет, 2016. – С. 73-74.

9. Проняєв Д.В. Актуальність перинатальних досліджень анатомії жіночої репродуктивної системи / Д.В.Проняєв, В.Д. Катан / Природничі читання: ІІІ міжнародна науково-практична конференція (м. Чернівці, 19-22 травня 2016 року): матеріали конференції. – Чернівці: Медуніверситет, 2016. – С. 74-75.

10. Проняєв Д.В. Використання інтернет-технологій у навчальному процесі / Д.В. Проняєв, К.І. Яковець, С.Ю. Загарук / Природничі читання: ІІІ міжнародна науково-практична конференція (м. Чернівці, 19-22 травня 2016 року): матеріали конференції. – Чернівці: Медуніверситет, 2016. – С. 98-99.

11. Проняєв Д.В., / Сучасне трактування міоми матки / Д.В. Проняєв Н.І. Фацул / Природничі читання: ІІІ міжнародна науково-практична конференція (м. Чернівці, 19-22 травня 2016 року): матеріали конференції. – Чернівці: Медуніверситет, 2016. – С. 159-160.

12. Proniaiev D.V. Bicornuate uterus / Proniaiev D.V. / Natural Science Readings: abstracts book. May 19-22, 2016. – Bratislava, 2016. – P. 134-135.

13. Пріоритетність викладання клінічної анатомії / Слободян О.М., Проняєв Д.В., Лаврів Л.П. [та ін.] / Адаптаційні можюливості дітей та молоді: матеріали ХІ міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 200-річчю з дня заснування Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського. – (15-16 вересня 2016 року, м. Одеса, Частина 2). – Одеса, 2016. – С. 83-86.


Comments