Колектив‎ > ‎

Слободян О.М.

Слободян Олександр Миколайович

Завідувач кафедри анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії ВДНЗ України "Буковинський державний медичний університет", доктор медичних наук, професор

Народився 30 травня 1971 року в м. Дрогобич Львівської області. Закінчив Чернівецький державний медичний інститут (1996) та аспірантуру при кафедрі топографічної анатомії та оперативної хірургії (1999). Працював асистентом (1999-2002), доцентом (2002-2009), професором (2009-2014) кафедри анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії Буковинського державного медичного університету. З 2014 року – завідувач цієї ж кафедри. 

Кандидат медичних наук (2000), доцент (2003), доктор медичних наук (2009), професор (2013).

Під керівництвом професора В.А.Малішевської у 2000 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Внутрішньоорганні взаємовідношення венозних структур печінки в пренатальному періоді онтогенезу людини”. Докторську дисертацію “Закономірності морфогенезу дванадцятипалої кишки та підшлункової залози у перинатальному періоді” (науковий консультант – професор Ю.Т.Ахтемійчук) захистив у 2009 році.

Основний напрям наукових досліджень – встановлення закономірностей морфометричних параметрів органів і структур у перинатальному періоді онтогенезу людини з метою визначення відповідності розвитку органів і структур до терміну вагітності, ступеня їх зрілості та прогнозування життєздатності плоду, а також встановлення терміну вагітності.

Автор понад 200 наукових праць, з них 98 статей, однієї наукової монографії, 4 навчальних посібників, 12 патентів на винаходи та корисні моделі, 15 рацiоналiзаторських пропозицiй.

Заступник головного редактора науково-практичного медичного журналу “Клінічна анатомія та оперативна хірургія”.

Науковий керівник 5 кандидатських дисертацій, що виконуються. Член спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій при Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського та член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій при Буковинському державному медичному університеті. Науковий керівник міжкафедральної науково-дослідної роботи кафедр анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії, анатомії людини імені М.Г. Туркевича, патологічної анатомії Буковинського державного медичного університету “Особливості морфогенезу та топографії систем і органів у пре- та постнатальному періодах онтогенезу людини”.

Нагороджений Почесною грамотою Чернівецького обласного комітету профспілки працівників охорони здоров’я (2008), Грамотою Департаменту освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації (2014).
Comments