Колектив‎ > ‎

Лаврів Л.П.

ЛАВРІВ Леся Петрівна


Старший викладач кафедри анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії, к.мед.н.

Народилась 11 березня 1985 року в с. Раків Долинського району Івано-Франківської області. Закінчила з відзнакою Буковинський державний медичний університет (2008). Із серпня 2008 року по червень 2010 року проходила інтернатуру за спеціальністю «Внутрішні хвороби». Згідно направлення за розподілом з серпня по грудень 2010 року працювала дільничним терапевтом в районній поліклініці с.м.т. Глибока Чернівецької області. Із грудня 2010 року по грудень 2013 року  навчалась в аспірантурі при кафедрі анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії Буковинського державного медичного університету. У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему: "Лектиногістохімічне дослідження пренатального морфогенезу привушної слинної залози людини", яка є фрагментом НДР "Закономірності перинатальної анатомії та ембрітопографії. Визначення статево-вікових особливостей будови і топографоанатомічнихвзаємовідношень органів та структур в онтогенезі людини". Опубліковано 41 наукову працю, із них: 17 статей (1 стаття в іноземному журналі) та 20 тез у матеріалах наукових форумів; 2 патенти України на корисну модель; 1 інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я України; 1 рацпропозиція. 

Comments