Колектив‎ > ‎

Ахтемійчук Ю.Т.


АХТЕМІЙЧУК Юрій Танасович

Завідувач кафедри анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії

 

Народився 12 вересня 1958 року в с. Ставчани Кіцманського району Чернівецької області. Закінчив з відзнакою Чернівецьке медичне училище (1978), з відзнакою Чернівецький медичний інститут (1984) та аспірантуру при кафедрі топографічної анатомії та оперативної хірургії (1987).

Працював фельдшером Чернівецької міської станції швидкої медичної допомоги (1978-1980), медсестрою урологічного відділення Чернівецької обласної клінічної лікарні (1980-1984).

З 1987 року – асистент, з 1993-го – старший викладач, з 1994-го – доцент, з 1995-го – старший науковий співробітник, з 1997-го – завідувач кафедри топографічної анатомії та оперативної хірургії, з 2005-го – професор кафедри загальної та оперативної хірургії з топографічною анатомією, з 2007-го – завідувач кафедри анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії.

Перший декан медсестринського факультету (1994-1995), завідувач відділення інтернатури (2000-2003), завідувач відділу докторантури, аспірантури, магістратури та клінічної ординатури (2005-2009), в. о. проректора з науково-педагогічної роботи (2009-2011).

Головний редактор наукового фахового видання України “Клінічна анатомія та оперативна хірургія” (видається з 2002 року), відповідальний секретар (1997-2002) наукового фахового видання “Буковинський медичний вісник”. Член редакційної колегії та редакційної ради наукових фахових видань України – “Буковинський медичний вісник”, “Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина” (Чернівці), “Вісник морфології” (Вінниця), “Морфологія” (Дніпропетровськ), “Вісник проблем біології і медицини” (Полтава), Науковий вісник Ужгородського університету, серія Медицина (Ужгород); Молдови – “Curierul medical” (Кишинів), Білорусі – “Здравоохранение” (Мінськ).

Голова Чернівецького відділення Наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України. Член спеціалізованої вченої ради Д 58.601.01 Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського (з 2008 року).

Кандидат медичних наук (1988), доцент (1995), доктор медичних наук (2000), професор (2002).

Напрями наукових досліджень: Закономірності перинатальної анатомії та ембріотопографії. Визначення статево-вікових особливостей будови і топо­графоанатомічних взаємовідношень органів та структур в онтогенезі люди­ни.

Наукові надбання: підручників - 3, навчальних посібників - 11,  монографій - 10, статей - 257,  методичних рекомендацій - 1,  патентів - 32. Підготував 2 докторів наук, 14 кандидатів наук, 1 магістра медицини.

Основні наукові праці: 1. Нариси перинатальної анатомії / [Ю.Т.Ахтемiйчук, О.М.Слободян, Т.В.Хмара та ін.]; за ред. Ю.Т.Ахтемiйчука. – Чернівці: БДМУ, 2011. – 300 с. 2. Ахтемiйчук Ю.Т. Органогенез заочеревинного простору. – Чернiвцi: Прут, 1997. – 148 с. 3. Ахтемiйчук Ю.Т. Нариси ембріотопографії. – Чернівці: Вид. дім “Букрек”, 2008. – 200 с. 4. Ахтемійчук Ю.Т. Топографічна анатомія підшлункової залози плода // Укр. мед. альманах. – 1999. – Т. 2, № 1. – С. 5-7. 5. Ахтемійчук Ю.Т. Топографічна анатомія сечоводів плода // Бук. мед. вісник. – 1999. – Т. 3, № 4. – С. 143-146. 6. Ахтемійчук Ю.Т. Взаємовідношення підшлункової залози з похідними спинної брижі та первинної очеревини в процесі її розвитку // Наук. вісн. Ужгородського ун-ту, серія “Медицина”. – 1999. – Вип. 7. – С. 3-5. 7. Ахтемійчук Ю.Т. Взаємовідношення надниркових залоз з похідними вісцерального листка мезодерми // Вісн. проблем біол. і мед. – 1999. – № 10. – С. 84-87. 8. Ахтемiйчук Ю.Т., Проняєв Д.В. Анатомічні особливості клубово-сліпокишкового переходу в перинатальному періоді онтогенезу // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2008. – Т. 7, № 3. – С. 45-49. 9. Ахтемiйчук Ю.Т., Заволович А.Й. Сучасний стан проблеми природженого пілоростенозу // Таврич. мед.-биол. вестник. – 2008. – Т. 11, № 3, ч. II. – С. 161-165. 10. Ахтемiйчук Ю.Т., Слободян О.М. Сучасні аспекти ультразвукової анатомії холедохопанкреатодуоденального органокомплексу у ранньому періоді оногенезу людини // Вісн. морфології. – 2003. – Т. 9, № 2. – С. 456-459. 11. Ахтемійчук Ю.Т. Ембріотопографічні взаємовідношення дванадцятипалої кишки з похідними вісцерального листка мезодерми // Укр. мед. альманах. – 2000. – Т. 3, № 3. – С. 12-14.

Нагороджений Почесними грамотами Міністерства охорони здоров’я України (2007, 2008), Грамотою Міністерства освіти і науки України (2010), Почесною грамотою Чернівецької облдержадміністрації (2002). Лауреат премії Чернівецької міської ради ім. Б.Л.Радзіховського (2003).

Література:

1. Професор Ахтемійчук Юрій Танасович // Світ медицини та біології. – 2008. – № 4, ч. I. – С. 105.

2. Пішак В.П., Макар Б.Г., Давиденко І.С. та ін. Ю.Т.Ахтемійчуку – 50 // Бук. мед. вісник. – 2008. – Т. 12, № 3. – С. 128-129.

3. Юрій Танасійович Ахтемійчук, до 50-річчя від дня народження [Електронний ресурс] // Морфологія. – 2008. – Т. II, № 4. – С. 103-104. – Режим доступу до журналу: http://www.morphology.dp.ua/_pub/ MORPHOLOGY.

4. Пішак В.П., Ахтемiйчук Ю.Т., Іващук О.І. Професори Буковинського державного медичного університету (1944-2009). – Чернівці, 2009. – 172 с.

5. Михайловський В.І. На зламі. Роздуми про близьке й дороге / Вступна стаття та редагування Б.І.Мельничука. – Чернівці: Букрек, 2010. – 408 с. (С. 80-83).

6. Кулик О.Ф., Кузик Ф.В., Никитюк В.В., Гучко О.І. Від акушерської школи до коледжу медичного університету: історія та сучасність. – Чернівці: Видавництво БДМУ, 2011. – 172 с.

7. Серцем з Буковиною. Серія «Імена славних сучасників». – К.: Світ успіху, 2011. – С. 140.

30 квітня 2012 р.
Comments