Головна‎ > ‎гурток‎ > ‎

Архів наукових праць

Перелік друкованих праць студентів гуртківців за 2001-2002 н.р.

1. Слободян О.М., Абрамович Р.С., Деркач О.П. морфогенез пупкової вени у плодів і новонароджених людини / тези 56- наукової конференції студентів та молодих вчених Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця з міжнародною участю, присв. 160-річчю НМУ ім.. О.О.Богомольця. – Київ, 2001. – С. 65-66.

2. Ахтемійчук Ю.Т., Сорохан В.Д., Налімова О.В., Нечай А.В., Скачков С.О. Анатомо-експериментальне обґрунтування двобічної перев’язки внутрішніх клубових артерій / Актуальні питання морфології: наук. праці ІІІ нац.. конгресу анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України (Київ, 2002). – Тернопіль:Укрмедкнига, 2002. – С.16.

3. Бірюк І.Г., Власова О.В., Олійник Л.І., Кучірян О.В. Варіантні особливості нижньої брижової артерії / Актуальні питання морфології: наук. праці ІІІ нац.. конгресу анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України (Київ, 2002). – Тернопіль:Укрмедкнига, 2002. – С.23. 

4. Бірюк І.Г., Власова О.В., Руснак В.Ф., Гаїна Н.І. Особливості клінічної анатомії верхньої брижової артерії / Актуальні питання морфології: наук. праці ІІІ нац.. конгресу анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України (Київ, 2002). – Тернопіль:Укрмедкнига, 2002. – С.24.

5. Бірюк І.Г., Власова О.В., Бесединська О.В., Печенюк В.В., Синиця Ю.В. Особливості раннього розвитку верхньої брижової артерії / Молоді науковці – медицині України: 76 підсумкова наукова конференція студентів і молодих вчених-медиків. – Чернівці: "Медик", 2002. – С. 53.

6. БірюкІ.Г., ВласоваО.В., ГоловачМ.М., Комарівська С.В. Формування пахвинного каналу в зародковому періоді онтогенезу людини Молоді науковці – медицині України: 76 підсумкова наукова конференція студентів і молодих вчених-медиків. – Чернівці: "Медик", 2002. – С. 54

7. Деркач О.П., Горбатий І.Л., Абрамович Р.С. Особливості топографії венозної протоки у плодів і новонароджених людини // Молоді науковці – медицині України: 76 підсумкова наукова конференція студентів і молодих вчених-медиків. – Чернівці: "Медик", 2002. – С. 57.

8. Затірко А.Ф. Розвиток і становлення кровопостачання яєчників в онтогенезі людини // Молоді науковці – медицині України: 76 підсумкова наукова конференція студентів і молодих вчених-медиків. – Чернівці: "Медик", 2002. – С. 59.

9. Михайловський О.В. Спосіб ретроградної ін’єкції лімфатичних проток // Молоді науковці – медицині України: 76 підсумкова наукова конференція студентів і молодих вчених-медиків. – Чернівці: "Медик", 2002. – С. 64.

10. Класифікація методів герніопластики при пахвинних грижах / О.В.Власова, Ю.Я.Войтів, Є.В.Гораш, Д.В.Проняєв // Молоді науковці – медицині України: Тези доповідей підсумкової наукової конференції студентів і молодих вчених-медиків, 27-29 березня 2002 року. – Чернівці: “Медик”, 2002. – С. 77-78.

11. Городиський О.Б., Богданова О.І. Топографо-анатомічне обґрунтування хірургічних доступів до коренів легень // Молоді науковці – медицині України: Тези доповідей підсумкової наукової конференції студентів і молодих вчених-медиків, 27-29 березня 2002 року. – Чернівці: “Медик”, 2002. – С. 80-81.

12. Сорохан В.Д., Микитюк О.В., О.Ю.,Талах, О.Я.Петранюк Автоартеріопластика судин середнього і малого діаметрів // Молоді науковці – медицині України: Тези доповідей підсумкової наукової конференції студентів і молодих вчених-медиків, 27-29 березня 2002 року. – Чернівці: “Медик”, 2002. – С. 90.

13. Троцковець А.В., Петранюк О.Я. Проблеми хірургічного лікування ежекційної дисфункції // Молоді науковці – медицині України: Тези доповідей підсумкової наукової конференції студентів і молодих вчених-медиків, 27-29 березня 2002 року. – Чернівці: “Медик”, 2002. – С. 91.

14. Шородок Т.Д., Гораш Є.В. Життя і подвиг славного буковинця – хірурга Н.Д.Монастирського //Молоді науковці – медицині України: Тези доповідей підсумкової наукової конференції студентів і молодих вчених-медиків, 27-29 березня 2002 року. – Чернівці: “Медик”, 2002. – С. 92-93.

 

Перелік друкованих праць студентів гуртківців за 2002-2003 н.р.

1. Слободян А.Н., Деркач О.П., Смоляк М.П., Слободян И.В. Внутриорганные взаимоотношения венозних структур печени в пренатальном периоде онтогенеза человека / Мат. Пироговской студенческой научной конференции – 2003 // Вестник Российского государственного медицинского университета. - № 2. – 2003. – С.68.

2. Бірюк І.Г., Цигикало О.В., Власова О.В., Гаїна Н.І., Руснак В.Ф. Топографо-анатомічні особливості непарних вісцеральних гілок черевної частини аорти в ранньому періоді онтогенезу людини // Таврический медико-биологический вест ник. – Т.5, № 3. - 2002. – С28-30.

3. Ахтемійчук Ю.Т., Слободян О.М., Деркач О.П., Горбатий І.Л. Морфогенетичне обґрунтування укриття ран печінки парієнтальною очеревиною в експерименті / Вестник неотложной и востановительной медицины. – Т. 3, № 3. – 2002. – С. 4-5.

4. Слободян О., Деркач О., Квак В., Бігун Г. Топографія білої лінії та безм’язових ділянок передньобокової стінки живота у плодів людини / Медицина – здоров’я – ХХІ сторіччя: ІІІ між нар. мед. конф. студ. та мол. учених. – Дніпропетровськ, 2002. – С. - 17.

5. Бірюк І.Г., Гаїна Н., Руснак В., Ахтемійчук М., Олійник Л. Систематизація оперативних методів усунення рефлекс-езофагіту після гастроектомії / Медицина – здоров’я – ХХІ сторіччя: ІІІ між нар. мед. конф. студ. та мол. учених. – Дніпропетровськ, 2002. – С. – 108-109.

6. Михайловський О. Розвиток і становлення топографії яремних лімфатичних мішків у зародків та передплодів людини / 6-й між нар. мед. конгрес студ. та мол. учених. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – С. 277.

7. Власова О., Петранюк О., Гаїна Н., Головач М. Розвиток верхньої брижової артерії у зародковому та перед плодовому періодах онтогенезу людини / 71 студ. наук. конф. Тези доп. – Івано-Франківськ, 2002. – С. 18-19.

8. Деркач О., Горбатий І., Квак В., Бігун Г. Розвиток пупкової вени у зародків людини / 71 студ. наук. конф. Тези доп. – Івано-Франківськ, 2002. – С. 35.

9. Бірюк І.Г., Сорохан В.Д., Комарівська С.В., Гаїна Н.І. Особливості закладки пахвинного каналу в зародковому періоді онтогенезу людини / Актуальні проблеми клінічної, експериментальної та профілактичної медицини (64 ітогова конф. СНТ ім. Довгяло): мат. всеукр. наук.-практ. конф студ. та мол. вчених. – Донецьк, 2002. – С. 188.

10. Герніопластика при пахвинних грижах / Я.Ю.Войтів, І.Г.Бірюк, О.В.Власова, Д.В.Проняєв // Актуальні проблеми клінічної, експериментальної та профілактичної медицини: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. – Донецьк,-2002. – С. 192.

11. Михайловський О.В., Слободян О.М., Квак В.О., Бігун Г.В. Закладка венозно-лімфатичного сполучення / Актуальні проблеми клінічної, експериментальної та профілактичної медицини (64 ітогова конф. СНТ ім. Довгяло): мат. всеукр. наук.-практ. конф студ. та мол. вчених. – Донецьк, 2002. – С. 209.

12. Михайловський О.В. Анатомія венозного кута Пирогова у новонароджених / Актуальні проблеми клінічної, експериментальної та профілактичної медицини (64 ітогова конф. СНТ ім. Довгяло): мат. всеукр. наук.-практ. конф студ. та мол. вчених. – Донецьк, 2002. – С. 209.

13. Слободян О.М., Деркач О.П., Абрамович Р.С. Морфогенез венозної протоки / Актуальні проблеми клінічної, експериментальної та профілактичної медицини (64 ітогова конф. СНТ ім. Довгяло): мат. всеукр. наук.-практ. конф студ. та мол. вчених. – Донецьк, 2002. – С. 215-216.

14. Сорохан В.Д., Бурик Я.М., Ісак Р.В., Матієга І.В., Петранюк О.Я. Особливості хірургічної анатомії зовнішньої клубової артерії і її гілок та їх практичне значення / Актуальні проблеми клінічної, експериментальної та профілактичної медицини (64 ітогова конф. СНТ ім. Довгяло): мат. всеукр. наук.-практ. конф студ. та мол. вчених. – Донецьк, 2002. – С. 216..

Перелік друкованих праць студентів гуртківців за 2003-2004 н.р.

Сорохан В.Д., Налімова О.В., Нечай А.В. Морфологічний стан матки після перев’язки внутрішніх клубових артерій / тези 77-ої підсумкової наукової конф. студ. та мол. вчених-медиків, присв. 60-річчю БДМА // Хист. – Вип. 4. – С. 72.

Перелік друкованих праць студентів гуртківців за 2004-2005 н.р.

1. Марчук В.Ф. Марчук Ю.Ф. Рибальська Н.Г. Мікроскопічна анатомія яєчників у 5-місячних плодів людини / Динаміка наук. досліджень-2005: Матер. VIII Міжнарод. наук.-практ. конф.

2. Скорейко П.М., Нагірний Б.М. Анатомчні умови виникнення варикоцелє / Мат. 57-ї між нар. наук.-практ конф. студ. та мол. вчених. – Ужгород: Іва профі, 2004. -  С. 126.

3.  Товкач Ю.В., Данилов Д.І. Топографо-анатомічні особливості стравохідно-шлункового переходу людини / Мат. 57-ї між нар. наук.-практ конф. студ. та мол. вчених. – Ужгород: Іва профі, 2004. -  С. 126-127.

4. Слободян О.М., Манчуленко Д.Д., Смоляк М.П. Ультразвукова анатомія дванадцятипалої кишки у плодів людини / Мат. 57-ї між нар. наук.-практ конф. студ. та мол. вчених. – Ужгород: Іва профі, 2004. -  С. 126.

5. Слободян О.М., Фокіна С.Є., Процак Т.В. Ультрасонографічне дослідження топографо-анатомічних особливостей холедохопанкреатодуооде-нального комплексу в новонароджених / мат. до наук. конф. студ. та мол. вчених з міжнародною участю. – Вінниця, 2004. – 77-78.

6. Власова О.В., Фокіна С.Є., Гораш Є.В. Дослідження сонографічної анатомії дванадцятипалої кишки новонароджених / мат. до наук. конф. студ. та мол. вчених з міжнародною участю. – Вінниця, 2004. – 38-39.

 

Перелік друкованих праць студентів гуртківців за 2005-2006 н.р.

1. Слободян О.В., Смоляк М.П., Візнюк В.В. Кровопостачання дванадцятипалої кишки плодів людини. Матер. міжнар. наук.-практ. конф. студ., мол. вчених, лікарів та викладачів «Сучасні проблеми клін. та теор. Медицини», присв. Дню науки в Україні. – Суми,2005. – с.45.

2. Слободян О.В., Манчуленко Д.Д. Топографія проток підшлункової залози у плодів людини. Матер. ІІІ міжнар. наук.- практ.конф. студ. та молодих вчених.- Ужгород, 2005. С. 42-43.

3. Ахтемійчюк Ю.Т. Слободян О.М., Слободян І.В.  Математичне моделювання органів та органокомплексів у плодів людини. Тез. доп. міжнарод. Студ. наук. конф. «Молодь- медицині майбутнього». – Одеса, 2005. – С. 34.

4. Лісничок С.О., Собко Л.В. Варіантна анатомія пієлоуретрального сегмента у новонароджених людини / С.О.Лісничок, Л.В.Собко // Карповські читання: мат. третьої всеукр. морф. наук. конф. – Дніпропетровськ: "Пороги", 2006. – С. 39.

Перелік друкованих праць студентів гуртківців за 2006-2007 н.р.

1. Товкач Ю.В., Лазарук О.В.Хірургічна корекція недостатності стравохідно-шлункового переходу Тез. допов. студ. наук. конф. // Хист. – 2006. Вип. 8. – С. 214.

Перелік друкованих праць студентів гуртківців за 2007-2008 н.р.

1. Товкач Ю.В., Сорокатий О.А., Гринчук С.О. Особливості стравохідно-шлункового переходу в неонатальному періоді онтогенезу людини.  Новітні підходи до лікування в сучасній медицині: Матеріали V міжнародної наук.-практ. конф. Студентів та молодих вчених. Ужгород, 17-19 квітня 2007 р. – Ужгород: Україна, 2007. – С.171.

2. Товкач Ю.В. Попюк М.Ю.Статистичні параметри стравохідно-шлункового переходу у новонароджених Мат. IV міжнар. наук. конф. студентів та молодих вчених “Молодь та перспективи сучасної медичної науки” (Вінниця, 2007). – 2007. – С. 55.

3. Товкач Ю.В., Чорний О.В. Будова стравохідно-шлункового переходу у фетальному періоді онтогенезу.  Мат. IV міжнар. медико-фармацевтичної конф. студентів і молодих вчених (Чернівці, 2007) // Хист. – 2007. – Вип. 9. – С. 177.

4. Гораш Є.В., Соловей В.І. Анатомічні особливості клубово-сліпокишкового переходу в плодовому періоді онтогенезу людини. Новітні підходи до лікування в сучасній медицині: Матеріали V міжнародної наук.-практ. конф. Студентів та молодих вчених. Ужгород, 17-19 квітня 2007 р. – Ужгород: Україна, 2007. – С.171-172.

5. Гораш Є.В., Проняєв Д.В., Вудвуд К.С., Найчук А.В. Анатомічні особливості червоподібного відростка в плодовому періоді онтогенезу людини. Мат. IV міжнар. наук. конф. студентів та молодих вчених “Молодь та перспективи сучасної медичної науки” (Вінниця, 2007). – 2007. – С. 38.

Перелік друкованих праць студентів гуртківців за 2008-2009 н.р.

1. Ахтемийчук Ю.Т., Вацик М.Н., Черкавская А.А.Морфологические типы печеночных вен. Актуальные вопросы морфологии: сборник трудов Международной научно-практ. конференции / под ред. проф. Е.С.Околокулака – Гродно: ГрГМУ, 2008. – С. 11.

2. Ахтемийчук Ю.Т., Проняев Д.В., Шкрумеда О.И. Анатомия подвздошно-слепокишечного сегмента в перинатальном периоде. Актуальные вопросы морфологии: сборник трудов Международной научно-практ. конференции / под ред. проф. Е.С.Околокулака – Гродно: ГрГМУ, 2008. – С. 12-13.

3. Ахтемийчук Ю.Т., Товкач Ю.В., Кострыба В.В., Гаврилюк З.М. Актуальные вопросы морфологии: сборник трудов Международной научно-практ. конференции / под ред. проф. Е.С.Околокулака – Гродно: ГрГМУ, 2008. – С. 13.

4. Проняєв Д.В., Буковецький О.Ю., Бойчук Т.С., Стельмах Г.Я. Особливості архітектоніки клубово-ободовокишкової артерії в ранньому періоді онтогенезу людини. Матеріали V міжнародної медико-фармацевтичної конференції студентів та молодих вчених (82-й щорічний науковий форум) // Хист. – 2008. – Вип. 10. – С. 138.

5. Проняєв Д., Бойчук Т., Кравчук Т., Грицута І. Анатомія клубового сосочка у плодів 6-7 місяців. XII міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених (Тернопіль, 31 березня – 2 квітня 2008 р.). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2008. – С. 203.

6. Проняєв Д.В., Буковецький О.Ю., Стельмах Г.Я., Вівчарюк В.В. Анатомічні особливості клубового сосочка у плодів 8-10 місяців. "Сучасні досягнення внутрішньої медицини", "Сучасні досягнення в хірургії", "Сучасні досягнення теоретичної та практичної медицини": матеріали міжнародних науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів, присвячених дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (Суми, 24-25 квітня 2008 р.). – Суми, 2008. – С. 110.

7. Проняєв Д.В., Бойчук Т.С., Лупашку Є.В., Корня Н.Г. Порівняльна характеристика клубового сосочка плодів та новонароджених. Молодь та медицина майбутнього: матеріали міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених (Вінниця, 2-3 квітня 2008 р.). – Вінниця, 2008. – С. 263.

8. Тарабас Д.О., Проняєв Д.В., Буковецький О.Ю., Нагорна М.А. Особливості кровопостачання червоподібного відростка у плодів. Прикладні аспекти морфології експериментальних і клінічних досліджень: збірник матеріалів науково-практичної конференції (Тернопіль, 29-30 травня 2008р.). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2008. – С. 133-134.

9. Буковецький О.Ю., Ринда Н.А., Нагорна М.А., Проняєв Д.В. Анатомія клубово-сліпокишкового переходу плодів. Актуальні проблеми сучасної морфології: всеукраїнська наукова конференція (Луганськ, 10-11 квітня 2008р.). // Український морфологічний альманах. – 2008. – Т. 6, № 1. – С. 200.

10. Проняєв Д.В., Буковецький О.Ю., Вівчарюк В.В., Стельмах Г.Я. Анатомія клубового сосочка новонароджених. Молодь – медицині майбутнього: Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених: тези доповідей. – Одеса, 2008. – С. 46-47.

11. Товкач Ю.В., Маценко О.М., Додяк М.І., Якобчак С.І. Мікроанатомія стравохідно-шлункового переходу у плодів людини. Прикладні аспекти морфології експериментальних і клінічних досліджень: Зб. матер. наук.-прак. конф.- Тернопіль

12. Товкач Ю., Жмендак О., Хухліна О., Терлецька О. Особливості кровопостачання стравохідно-шлункового переходу у плодів людини. XII Міжнар. медичний конг. студентів та молодих вчених – Тернопіль

13. Товкач Ю.В., Ткачук Ю.В., Хухліна О.І., Терлецька О.Я., Жмендак О.В. Особливості будови черевної частини стравоходу у плодів 8 місяців. V Міжнар. медико-фарм. конф. студ. і та молодих вчених – Чернівці

14. Товкач Ю.В., Чорний О.В., Хухліна О.І., Терлецька О.Я. Мікроанатомія стравохідно-шлункового переходу у плодів людини 6-7 місяців. V Міжнар. медико-фарм. конф. студ. і та молодих вчених – Чернівці

15. Товкач Ю.В., Ткачук Ю.В., Гринчук С.В., Жмендак О.В. Анатомічна будова стравохідно-шлункового переходу у плодів людини 6-7 місяців. Міжнар. наук. конф. студ. і та молодих вчених. Молодь медицині майбутнього – Одеса

16. Гораш Є.В., Задорожна Л.І. Про анатомію сигморектального сегмента. Матеріали V медико-фармацевтичної конференції студентів та молодих вчених (82-й щорічний науковий форум) // Хист – 2008.– Вип. 10. - С. 245-246.

17. Гораш Є.В., Чорнописький Ю.Н. Анатомия сигморектального сегмента в раннем периоде онтогенеза. Актуальные вопросы морфологии: Сборник трудов Международной научно-практической конф. посвящ. 50-летию кафедры анатомии человека ГрГМУГродно, 2008. – С. 36.

18. PronyaevD., KushnirU., SalogubY., Boretsky B. Anatomical peculiarities of the ileocecal junction during the fetal period of human ontogenesis and in newborn infants. Actual problems of fundamental and clinical medicine (in english) for young scientists and students // Український медичний альманах. – 2009. – Т.12, №1 (додаток). – С. 50.

19. ПроняєвД.В., КовалюкІ.В., КовалюкП.В., Буковецький О.Ю. Динаміка становлення баугінієвої заслінки Матеріали VI міжнародної медико-фармацевтичної конференції студентів та молодих вчених (83-й щорічний науковий форум) // Хист. – 2009. – Вип. 11. – С. 175.

20. Проняєв Д.В., Ковалюк І.В., Ковалюк П.В., Буковецький О.Ю. Динаміка становлення червоподібного відростка. Матеріали VI міжнародної медико-фармацевтичної конференції студентів та молодих вчених (83-й щорічний науковий форум) // Хист. – 2009. – Вип. 11. – С. 175.

21. Проняєв Д.В., Паньків О.Д., Чередниченко В.І., Науменко К.Є. Морфогенез червоподібного відростка. Теоретические и практические аспекты современной медицины: Материалы 81-й международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых. – Симферополь, 2009. – С. 121

22. Ю.В. Товкач, С.А. Бегларян, А.М. Антонович, Н.В. Гончарова. Особливості анатомічної будови стравохідно-шлункового сегменту у плодів 9 місяців. Теоретические и практические аспекты современной медицины: Матер. межн. науч.-прак. конф студентов и молодых ученых – Симферополь, 2009. – С. 121.

23. Ю.В. Товкач, В.І. Кіцул, Г.В. Заліско, М.С. Русу Гістологічна анатомія стравохідно-шлункового сегмента у плодів 9 місяців. Теоретические и практические аспекты современной медицины: Матер. межн. науч.-прак. конф студентов и молодых ученых – Симферополь, 2009. – С. 121.

24. Ю.В. Товкач, О.В. Чорний, А.М. Антонович, Н.В. Гончарова, Є.М. Гульпе Топографо-анатомічні особливості стравохідно-шлункового сегмента у плодів 8-ми місяців. VI Міжнар. мед-фарм. конф. студ. і мол. вчених. тези доп. – Чернівці, 2009 р. // Хист. – 2009. – Вип. 11. – С.180.

25. Ю.В. Товкач, О.В. Чорний, Т.М. Даниляк, Н.О. Максимчук, Ю.В. Любеля Ультразвукова анатомія стравохідно-шлункового переходу. VI Міжнар. мед-фарм. конф. студ. і мол. вчених. тези доп. – Чернівці, 2009 р. // Хист. – 2009. – Вип. 11. – С.181.

26. Ю.В. Товкач, О.В. Чорний, О.В. Кузьменчук, Н.А. Середа, Т.В. Федірчик Гістотопографічна будова стравохідно-шлункового переходу у плодів 8-ми місяців. VI Міжнар. мед-фарм. конф. студ. і мол. вчених. тези доп. – Чернівці, 2009 р. // Хист. – 2009. – Вип. 11. – С.181.

27. Є.В.Гораш, О.Д.Гоголь Морфогенез сигморектального сегмента у плодів людини. Теоретические и практические аспекты современной медицины: материалы 81 международной научной конференции студентов и молодых ученых. – Симферополь, 2009. – С. 121.

28. Ye.Gorash, O.V.Ruy Anatomical peculiarities of the sigmorectal junction in human fetuses of the fourth and fifth month. Actual problems of fundamental and clinical medicine (in english) for young scientists and students; 25-26 of December 2008 // Український медичний альманах. – 2009. – Т.12, №1 (додаток). – С. 23.

29. Struktural variants of ileocecal junction in 8-month old fetuses / D.W.Proniaev, M.M.Yasinskyi, A.A.Paskar, S.P.Kalytuk // Медична наука – 2009: Всеукраїнська науково-практична конференція: Матеріали конференції (Полтава,10-11 грудня 2009 р.) // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2009. – Т. 9, Вип.- 4. – С. 176.

30. Hrynchuk A.M. Modern view on problems of spleen tissue autoimplantation after splenectomy / A.M.Hrynchuk, O.Yu.Vysotsky, A.G.Nikorych // Медична наука – 2009: Всеукраїнська науково-практична конференція: Матеріали конференції (Полтава,10-11 грудня 2009 р.) // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2009. – Т. 9, Вип.- 4. – С. 176.

31. Specific characteristics of ultrasound examination of gastroesophageal junction in children / Yu.Tovkach, A.Balanova, S.Chepyshko, O.Serdylets // Медична наука – 2009: Всеукраїнська науково-практична конференція: Матеріали конференції (Полтава,10-11 грудня 2009 р.) // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2009. – Т. 9, Вип.- 4. – С. 176.

 

Перелік друкованих праць студентів гуртківців кафедри анатомії топографічної анатомії та оперативної хірургії  за 2009-2010 н.р.

 

1. Morphogenesis of the ceacum / Yu. Akhtemiichuk, D.Proniaev, B.Boretsky, U.Kusnir, Y.Salogub // Актуальні проблеми функціональної морфології: Матеріали науково-практичної конференції присв. 105 річниці з дня народження Е.Д.Бромберг (10-12 вересня 2009 року). – Полтава, 2009. – С.19. (Науковий керівник – проф. Ахтемійчук Ю.Т.)

2. Салогуб Ю.П. Анатомия подвздошно-слепокишечного сегмента в раннем периоде онтогенеза человека / Ю.П.Салогуб, Д.В.Проняєв, Е.В.Гораш  // Первый шаг в науку – 2009: сборник материалов форума студенческой и учащейся молодежи. – Т. 2. – Минск: "Право и экономика", 2010. – 23-27. (Науковий керівник – к.мед.н. Проняєв Д.В.)

3. Variant anatomy of the sigmorectal segment in 4-6 month old Fetuses with the c-shaped form of the sigmoid colon / Ye.V. Gorash, A.V. Pavlova, M.M. Gebura, A.V. Andrytsulyak // Актуальні питання сучасної медицини: збірка тез міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених. – Харків, 2010. – С. 33-34.(Науковий керівник – асп. Гораш Є.В.)

4. Characteristics of the histolоgical structure of the testis at the beginning of the fetal period / D.V. Proniaev, M.A. Kurikeru, A.V. Yavors`ka, A.V. Andrytsulyak // Актуальні питання сучасної медицини: збірка тез міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених. – Харків, 2010. – С. 101. (Науковий керівник – к.мед.н. Проняєв Д.В.)

5. Topography of the testis at the beginning of the fetal period of ontogenesic / P.M. Skoreiko, Yu.A. Denisyuk, I.O. Gutsulyak, A.V. Yavors`ka // Актуальні питання сучасної медицини: збірка тез міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених. – Харків, 2010. – С. 111. (Науковий керівник – к.мед.н. Скорейко П.М.)

6. Skeletopia of the esophagogastric junctionon fetuses of the 4th month of development / Yu. V. Tovkach, V.M. Slobodyan, T.I. Bochkar, M.A. Kurikeru // Актуальні питання сучасної медицини: збірка тез міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених. – Харків, 2010. – С. 115. (Науковий керівник – к.мед.н. Товкач Ю.В.)

7. Ultrasound anatomy of the gallbladder in newborns / R.V. Yuz’ko, A.A. Cherkavs’ka, I.O. Gutsulyak, M.M. Gebura // Актуальні питання сучасної медицини: збірка тез міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених. – Харків, 2010. – С. 126. (Науковий керівник – к.мед.н. Проняєв Д.В.)

8. Рентгенанатомія клубово-сліпокишкового переходу людини у плодів 6-7 місяців / Д.В.Проняєв, Н.М.Матковська, А.М.Песецька, Б.Г.Люта // Перший крок в науку – 2010: VII Міжнародна студентська наукова конференція: матеріали конференції. – Вінниця, 2010. – С. 62.(Науковий керівник – к.мед.н. Проняєв Д.В.)

9. Анатомія клубового сосочка у другому триместрі гестації / О.В.Сердулець, Я.С.Халай, Д.В.Проняєв, А.А.Кушнір // Перший крок в науку – 2010: VII Міжнародна студентська наукова конференція: матеріали конференції. – Вінниця, 2010. – С. 66. (Науковий керівник – к.мед.н. Проняєв Д.В.)

10. Гулик Р.П. Морфометрична характеристика яєчок у другому триместрі гестації / Р.П.Гулик, А.В.Андрійчук, А.А.Бабюк // Перший крок в науку – 2010: VII Міжнародна студентська наукова конференція: матеріали конференції. – Вінниця, 2010. – С. 22. (Науковий керівник – к.мед.н. Проняєв Д.В.)

11. Становлення сигморектального сегмента у другому триместрі гестації / Є.В.Гораш, Г.М.Семкова, С.Т.Стефанів, А.А.Татарин // Перший крок в науку – 2010: VII Міжнародна студентська наукова конференція: матеріали конференції. – Вінниця, 2010. – С. 42. (Науковий керівник – асп. Гораш Є.В.)

12. Топографія яєчка на початку плодового періоду онтогенезу / П.М.Скорейко, М.Є.Середенко, І.Ю.Васкан, Б.С.Тарнавська // Перший крок в науку – 2010: VII Міжнародна студентська наукова конференція: матеріали конференції. – Вінниця, 2010. – С. 67. (Науковий керівник – к.мед.н. Скорейко П.М.)

13. Варіантна анатомія венозного русла яєчка у плода / П.М.Скорейко, Т.І.Бочкор, О.Ю.Висоцький, А.Г.Никорич // Перший крок в науку – 2010: VII Міжнародна студентська наукова конференція: матеріали конференції. – Вінниця, 2010. – С. 67. (Науковий керівник – к.мед.н. Скорейко П.М.)

14. Скелетотопія стравохідно-шлункового переходу у плодів 4 місяців розвитку / Ю.В.Товкач, А.А.Бабюк, А.В.Баланова, С.І.Чепішко // Перший крок в науку – 2010: VII Міжнародна студентська наукова конференція: матеріали конференції. – Вінниця, 2010. – С. 72-73. (Науковий керівник – к.мед.н. Товкач Ю.В.)

15. Ультразвукова анатомія жовчного міхура в новонароджених / Р.В.Юзько, О.В.Ахтемійчук, А.А.Черкавська, А.Г.Никорич // Перший крок в науку – 2010: VII Міжнародна студентська наукова конференція: матеріали конференції. – Вінниця, 2010. – С. 77. (Науковий керівник – к.мед.н. Проняєв Д.В.)

16. Анатомія сигморектального сегмента у плодів 4-6 місяців / Є.В.Гораш, Г.М.Семкова, А.В.Гулейчук, А.О.Михальська // Актуальні питання теоретичної медицини: науково-практична конференція студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів. - Суми, 2010. – С. 30. (Науковий керівник – асп. Гораш Є.В.)

17. Гістоархітектоніка над’яєчка 4-місячних плодів / Т.В.Хмара, Д.В.Проняєв, М.А.Курікеру, І.О.Гуцуляк // Актуальні питання теоретичної медицини: науково-практична конференція студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів. - Суми, 2010. – С. 31. (Науковий керівник – к.мед.н. Проняєв Д.В.)

18. Типи клубово-сліпокишкового переходу плодів 4-5 місяців / Д.В.Проняєв, О.В.Сердулець, Я.С.Халай, А.А.Кушнір // Актуальні питання теоретичної медицини: науково-практична конференція студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів. – Суми, 2010. – С. 33. (Науковий керівник – к.мед.н. Проняєв Д.В.)

19. Гістоархітектоніка венозного русла яєчка на початку плодового періоду онтогенезу / П.М.Скорейко, О.М.Мацюк, А.В.Павлова, А.А.Паскар // Актуальні питання теоретичної медицини: науково-практична конференція студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів. - Суми, 2010. – С. 33-34. (Науковий керівник – к.мед.н. Скорейко П.М.)

20. Морфометричні параметри стравохідно-шлункового переходу плодів 4 місяця розвитку / Ю.В.Товкач, А.А.Бабюк, А.В.Баланова, С.І.Чепішко // Актуальні питання теоретичної медицини: науково-практична конференція студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів. - Суми, 2010. – С. 34. (Науковий керівник – к.мед.н. Товкач Ю.В.)

21. Morpfogenesis of the sigmorectal segment of fetuses / Ye.V.Gorash, D.V.Proniaev, I.V.Handrabura, A.V.Yavors'ka // "Працюємо, творимо, презентуємо": Тези доповідей 79-ої міжвузівської наукової конференціїї студентів та молодих вчених з міжнародною участю. – Івано-Франківськ, 2010. – С. 54-55.  (Науковий керівник – к.мед.н. Проняєв Д.В.)

22. Anatomical characteristics of the testis in fetuses aged 4-5 months / P.M.Skoreiko, R.V.Yuz'ko, I.O.Gutsulyak, M.A.Kurikeru // "Працюємо, творимо, презентуємо": Тези доповідей 79-ої міжвузівської наукової конференціїї студентів та молодих вчених з міжнародною участю. – Івано-Франківськ, 2010. – С. 55-56.  (Науковий керівник – к.мед.н. Скорейко П.М.)

 23. Рентгенанатомія клубово-сліпокишкового переходу людини у плодів 6-7 місяців / С.І.Чепішко, Н.М.Матковська, А.М.Песецька, Б.Г.Люта // Молодь – медицині майбутнього: міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених, присвячена 200-річчю з дня народження М.І.Пирогова: тези доповідей. – Одеса: Одеський державний медичний університет, 2010. – С. 39. (Науковий керівник – к.мед.н. Проняєв Д.В.)

24. Кореляційні залежності ехометричних показників жовчного міхура і підшлункової залози новонароджених / Р.В.Юзько, А.А.Черкавська, Т.І.Бочкор, О.Ю.Висоцький // Молодь – медицині майбутнього: міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених, присвячена 200-річчю з дня народження М.І.Пирогова: тези доповідей. – Одеса: Одеський державний медичний університет, 2010. – С. 22. (Науковий керівник – к.мед.н. Проняєв Д.В.)

25. Гулик Р.П. Особливості топографії передміхурової залози чотиримісячних плодів / Р.П.Гулик, А.В.Андрійчук, Д.В.Проняєв // Молодь – медицині майбутнього: міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених, присвячена 200-річчю з дня народження М.І.Пирогова: тези доповідей. – Одеса: Одеський державний медичний університет, 2010. – С. 32-33. (Науковий керівник – к.мед.н. Проняєв Д.В.)

26. Кровопостачання висхідної ободової кишки плодів / Д.В.Проняєв, М.Є.Середенко, Г.М.Семкова, Б.С.Тарнавська // Молодь – медицині майбутнього: міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених, присвячена 200-річчю з дня народження М.І.Пирогова: тези доповідей. – Одеса: Одеський державний медичний університет, 2010. – С. 30. (Науковий керівник – к.мед.н. Проняєв Д.В.)

27. Морфологія термінального відділу клубової кишки на початку перинатального періоду онтогенезу / О.В.Сердулець, А.А.Бабюк, А.В.Баланова, С.І.Чепішко // Молодь – медицині майбутнього: міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених, присвячена 200-річчю з дня народження М.І.Пирогова: тези доповідей. – Одеса: Одеський державний медичний університет, 2010. – С. 27. (Науковий керівник – к.мед.н. Проняєв Д.В.)

28. Розвиток венозних анастомозів яєчка / П.М.Скорейко, І.Ю.Васкан, М.Є.Середенко, Б.С.Тарнавська //Молодь – медицині майбутнього: міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених, присвячена 200-річчю з дня народження М.І.Пирогова: тези доповідей. – Одеса: Одеський державний медичний університет, 2010. – С. 25. (Науковий керівник – к.мед.н. Скорейко П.М.)

29. Анатомія сигморектального сегмента у плодів 7-9 місяців із С-подібною формою сигмоподібною кишкою / Є.В.Гораш, А.А.Татарин А.В.Гулейчук, О.А.Михальська // Молодь – медицині майбутнього: міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених, присвячена 200-річчю з дня народження М.І.Пирогова: тези доповідей. – Одеса: Одеський державний медичний університет, 2010. – С. 24. (Науковий керівник – асп. Гораш Є.В.)

30. Топографія стравохідно-шлункового переходу плодів четвертого місяця розвитку / Ю.В.Товкач, Г.М.Семкова, С.Т.Стефанів, А.А.Татарин // Молодь – медицині майбутнього: міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених, присвячена 200-річчю з дня народження М.І.Пирогова: тези доповідей. – Одеса: Одеський державний медичний університет, 2010. – С. 22-23. (Науковий керівник – к.мед.н. Товкач Ю.В.)

31. Анатомічна характеристика венозного русла яєчка в другому триместрі внутрішньоутробного розвитку / П.М.Скорейко, А.А.Паскар, А.В.Павлова, Б.Г.Люта // Прикладні аспекти морфології: науково-практична конференція присвячена пам’яті професора Б.В.Шутки: збірник тез. – Івано-Франківськ, 2010. – С. 137. (Науковий керівник – к.мед.н. Скорейко П.М.)

32. Анатомічні особливості сім’яних пухирців у другому триместрі гестації / Д.В.Проняєв, Т.В.Хмара, Р.П.Гулик, А.В.Андрійчук // Прикладні аспекти морфології: науково-практична конференція присвячена пам’яті професора Б.В.Шутки: збірник тез. – Івано-Франківськ, 2010. – С. 131-132. (Науковий керівник – д.мед.н. Хиара Т.В.)

33. Анатомічні особливості жовчного міхура грушоподібної форми в плодів людини / Р.В.Юзько, С.М.Бендерський, М.М.Ясінський, О.Ю.Висоцький // Прикладні аспекти морфології: науково-практична конференція присвячена пам’яті професора Б.В.Шутки: збірник тез. – Івано-Франківськ, 2010. – С. 178-179. (Науковий керівник – к.мед.н. Проняєв Д.В.)

34. Кореляції сигморектального сегмента в другому триместрі внутрішньоутробного розвитку / Є.В.Гораш, А.В.Гулейчук, О.А.Михальська, С.Т.Стефанів // Прикладні аспекти морфології: науково-практична конференція присвячена пам’яті професора Б.В.Шутки: збірник тез. – Івано-Франківськ, 2010. – С. 40-41. (Науковий керівник – асп. Гораш Є.В.)

35. Ультразвукова анатомія підшлункової залози новонароджених / О.В.Ахтемійчук, А.А.Черкавська, І.О.Сем’янів, Б.Г.Люта // IV Міжнародні пироговські читання: науковий конгрес присвячений 200-річчю М.І.Пирогова. V з’їзд анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України: матеріали. – Вінниця, 2010. – С. 4. (Науковий керівник – к.мед.н. Проняєв Д.В.)

36. Анатомічні особливості венозного сплетення сім’явиносної протоки на початку плодового періоду онтогенезу / П.М.Скорейко, Н.М.Матковська, А.М.Песецька, М.М.Ясінський // IV Міжнародні пироговські читання: науковий конгрес присвячений 200-річчю М.І.Пирогова. V з’їзд анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України: матеріали. – Вінниця, 2010. – С. 108. (Науковий керівник – к.мед.н. Скорейко П.М.)

37. Хмара Т.В. Варіантна анатомія пахвинної ділянки у 8-місячного плода / Т.В.Хмара, Р.П.Гулик , М.А.Курікеру // IV Міжнародні пироговські читання: науковий конгрес присвячений 200-річчю М.І.Пирогова. V з’їзд анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України: матеріали. – Вінниця, 2010. – С. 123-124. (Науковий керівник – д.мед.н. Хиара Т.В.)

38. Варіантна анатомія яєчок у плодів / Т.В.Хмара, Д.В.Проняєв, А.В.Тернавська, І.О.Гуцуляк // IV Міжнародні пироговські читання: науковий конгрес присвячений 200-річчю М.І.Пирогова. V з’їзд анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України: матеріали. – Вінниця, 2010. – С. 124-125. (Науковий керівник – д.мед.н. Хиара Т.В.)

39. Анатомічні особливості стравохідно-шлункового переходу в чотирьохмісячних плодів / Ю.В.Товкач, О.В.Сердулець, Я.С.Халай, А.А.Кушнір // IV Міжнародні пироговські читання: науковий конгрес присвячений 200-річчю М.І.Пирогова. V з’їзд анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України: матеріали. – Вінниця, 2010. – С. 115-116. (Науковий керівник – к.мед.н. Товкач Ю.В.)

40. Types of the iliocecal junction in 4-5 mounth old fetuses / D.V.Proniaiev, Ye.V.Gorash, Ya.S.Khalai, A.A.Kushnir // Науковий потенціал молоді – прогрес медицини майбутнього: матеріали VIII науково-практичної конференції з міжнародною участю студентів та молодих вчених. – Ужгород, 2010. – С. 44. (Науковий керівник – к.мед.н. Проняєв Д.В.)

Перелік друкованих праць студентів гуртківців кафедри анатомії топографічної анатомії та оперативної хірургії  за 2010-2011 н.р.

1. Исследования закономерностей морфометрических параметров органов и структур в перинатальном периоде онтогенеза / Ю.Т.Ахтемийчук, А.Н.Слободян, Д.В.Проняев, И.А.Семьянив // Мат. докл. Х конгр. Междунар. ассоц. морфологов (Ярославль, 29-30 сентября 2010 г.) // Морфология. – 2010. – Т. 137, № 4. – С. 22.

2. Prenatal anatomy of the ileocecal segment / D.V. Proniaev, Yu.V.Moldovan, U.G.Tataryn, M.A.Bodnar // Актуальні питання сучасної медицини: міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених: тези конференції (24-26 березня 2011 року). – Харків, 2011. – С. 20-21.

3. Морфометричні показники стравохідно-шлункового переходу плодів 9-10 місяців / Ю.В. Товкач, О.М. Мигловець, Н.В. Хащова, М.В. Іванцюра Актуальні питання сучасної медицини: міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених: тези конференції (24-26 березня 2011 року). – Харків, 2011. – С. 169-170.

4. Phylogenetic regylarities of the forming of the ileocecal segment / D.V.Proniaev, O.V.Agafonova, V.M.Golban, A.D.Gorban // Працюємо, творимо, презентуємо: тези доповідей 80-ої ювілейної науково-практичної конференції студентів і молодих учених за участю міжнародних спеціалістів. – Івано-Франківськ, 2011. – С. 78-79. 

5. Анатомічні особливості яєчок плодів 8-10 місяця та новонароджених при внутрішньотазовій їх локалізації / П.М.Скорейко, А.В.Тернавська, І.О.Сім’янів, І.О.Гуцуляк // Працюємо, творимо, презентуємо: тези доповідей 80-ої ювілейної науково-практичної конференції студентів і молодих учених за участю міжнародних спеціалістів. – Івано-Франківськ, 2011. – С. 81-82. 

6. Гістоархітектоніка стравохідно-шлункового переходу у третьому триместрі вагітності / Ю.В.Товкач, А.Є.Гжегожевська, К.А.Рибакова, Р.О.Зуб // Працюємо, творимо, презентуємо: тези доповідей 80-ої ювілейної науково-практичної конференції студентів і молодих учених за участю міжнародних спеціалістів. – Івано-Франківськ, 2011. – С. 83-84.

7. Ультразвукова анатомія сигморектального сегмента в дітей раннього віку / Є.В.Гораш, Д.Г.Попеску, А.Т.Івашку, Ю.М.Козак // Працюємо, творимо, презентуємо: тези доповідей 80-ої ювілейної науково-практичної конференції студентів і молодих учених за участю міжнародних спеціалістів. – Івано-Франківськ, 2011. – С. 69-70.   

8. Маланчук С.В. Перинатальна анатомія клубово-сліпокишкового сегмента / С.В.Маланчук, Х.В.Сіма, А.І.Борщ // Молодь – медицині майбутнього 28-29 квітня 2011 року: тези доповідей. – Одеса, 2011. – С. 28.

9. Анатомія яєчкових вен 8-10 місячних плодів / П.М.Скорейко, К.П.Шпак, Ю.В.Панаско, А.С.Молдован //  Молодь – медицині майбутнього 28-29 квітня 2011 року: тези доповідей. – Одеса, 2011. – С. 28.

10. Анатомія стравохідно-шлункового переходу 8-місячних плодів / Ю.В.Товкач, А.О.Сафрюк, І.Д.Снозик, Н.В.Присяжнюк // Молодь – медицині майбутнього 28-29 квітня 2011 року: тези доповідей. – Одеса, 2011. – С. 29.

11. Tovkach Yuriy Histoarchitectonics of the esophagogastric junction in the third trimester of pregnancy / Yuriy Tovkach, Valeria Ganyk, Olga Makoviychuk // XV міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених: Всеукраїнська науково-практична конференція 27-29 квітня 2011. – Тернопіль: Укрмедкнига. – С. 315.

12. Проняев Д.В. Вариант анатомии внутренних женских половых органов плода / Д.В.Проняев, М.А.Рибарук, С.Г.Царик // Проблемы и перспективы развития современной медицины: сборник научных статей ІІІ Республиканской научно-практической конференции с международным участием студентов и молодых ученых (Гомель, 28-29 апреля 2-11 года). – Вып. 3, Т. 3. – Гомель, 2011. – С. 9-10.

13. Столяр Д.Б. Топографоанатомические особенности височно-нижнечелюстного сустава во втором триместре внутриутробного развития / Д.Б.Столяр, Д.Д.Ганкевич, В.И.Радевич // Проблемы и перспективы развития современной медицины: сборник научных статей ІІІ Республиканской научно-практической конференции с международным участием студентов и молодых ученых (Гомель, 28-29 апреля 2-11 года). – Вып. 3, Т. 3. – Гомель, 2011. – С. 82-83.

14. Proniaiev D.V. Anatomy of the ovaries of fetuses aged 7 month D.V.Proniaiev, Yu.V.Tovkach, Yu.Yu.Rybak // Матеріали ІІ наукової конференції молодих вчених з міжнародною участю. – Вінниця, 17-18 травня 2011 р. – С.135-136.

15. Tovkach Yu.V. Anatomy of the ovaries of fetuses aged 7 month Yu.V.Tovkach, D.V.Proniaiev, O.V.Agafonova // Матеріали ІІ наукової конференції молодих вчених з міжнародною участю. – Вінниця, 17-18 травня 2011 р. – С.135-136.

16. Histological characteristics of the esophagogastric junction in fetuses aged 8-10 month / Yu.V.Tovkach D.V.Proniaiev, M.P.Bobyk, Yu.I.Golubova // Морфологічні аспекти мікроциркуляції в нормі та патології: збірник матеріалів науково-практичної конференції. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2011. – С. 166.

17. Кашперук-Карпюк И.С. Топографоанатомическая характеристика пузырно-уретрального сегмента в перинатальном периоде онтогенеза И.С.Кашперук-Карпюк, Ю.И.Голубева, М.В.Красовський // Морфологічні аспекти мікроциркуляції в нормі та патології: збірник матеріалів науково-практичної конференції. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2011. – С. 88-89.

18. Гринчук А.М. Відтерміновані зміни структури печінки після спленектомії в експерименті / А.М.Гринчук, О.З.Юркевич І.П.Хомік // Морфологічні аспекти мікроциркуляції в нормі та патології: збірник матеріалів науково-практичної конференції. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2011. – С. 166.

Список друкованих праць студентів-гуртківців кафедри анатомії топографічної за 2011-2012 р. 
1.     Лаврів Л.П. Лектиногістохімічне  дослідження і  ембріогенез привушної слинної залози // Л.П. Лаврів, М.Ф. Сарафінчан, Х.С. Пікулович // Прикладні  аспекти морфології: "Медицина третього тисячоліття" конференція  студентів та молодих вчених: збірник тез. – м. Харків, 17 січня 2012 р.

2.     Кашперук-Карпюк І.С. Топографоанатомічні особливості міхурово-сечівникового сегмента// І.С. Кашперук-Карпюк, О.І. Прийдун, І.Л. Мервінська // Прикладні аспекти морфології: "Медицина третього тисячоліття" конференція  студентів та молодих  вчених: збірник тез. – м. Харків, 17 січня 2012р.

3.     Проняєв Д.В. До термінології клубового сосочка // Д.В.Проняєв, Д.С.Дмитрук, А.Г.Москалюк // Прикладні аспекти морфології: "Медицина третього тисячоліття" конференція  студентів та молодих  вчених: збірник тез. – м. Харків, 17 січня 2012 р.

4.     Топографоанатомічні особливості скронево-нижньощелепного суглоба  наприкінці перинатального періоду // Д.Б. Столяр, С.І. Дундюк, У.Г.Татарин // Прикладні аспекти морфології: "Медицина третього тисячоліття" конференція  студентів та молодих  вчених:збірник тез. – м. Харків, 17 січня 2012 р.

5.     Морфометричні параметри печінки на початку плодового періоду // А.О.Черкавська, Н.А.Гримайло, О.К.Апетрой, В.А.Гринчишина // Прикладні аспекти морфології: "Медицина третього тисячоліття" конференція  студентів та молодих  вчених: збірник тез. – м. Харків, 17 січня 2012 р.

6.     Становлення стравохідно-шлункового антирефлюксного  механізму // Ю.В.Товкач, В.В.Соколов, В.В.Поперечна, А.В.Яворський // Прикладні аспекти морфології: "Медицина третього тисячоліття" конференція  студентів та молодих  вчених: збірник тез. – м. Харків, 17 січня 2012 р.

7.     Вітенок О.Я. Загальні відомості про анатомію прямої кишки // О.Я.Вітенок, В.І.Богданець, О.М.Манюк // Прикладні аспекти морфології: "Медицина третього тисячоліття" конференція  студентів та молодих  вчених: збірник тез. – м. Харків, 17 січня 2012 р.

8.     Скорейко П.М. Принатальна анатомія  венозного русла яєчка // П.М.Скорейко, А.П.Ошурко, І.М.Алунгулес // Прикладні аспекти морфології: "Медицина третього тисячоліття" конференція  студентів та молодих  вчених: збірник тез. – м. Харків, 17 січня 2012 р.

9.     Гораш Є.В. Імуногістохімічне дослідження сигморектального сегмента// Є.В.Гораш, Ю.В.Молдован, А.В.Біла // Прикладні аспекти морфології: "Медицина третього тисячоліття" конференція  студентів та молодих  вчених: збірник тез. – м. Харків,  17 січня 2012 р.

10. Ахтемійчук Ю.Т. Сучасні методи імплантації селезінкової тканини // Ю.Т.Ахтемійчук, А.М.Гринчук, О.А.Шевчук // Прикладні аспекти морфології: "Медицина третього тисячоліття" конференція  студентів та молодих  вчених: збірник тез. – м. Харків, 17 січня 2012 р.

11. Гринчук А.М. Постспленектомічні зміни структури печінки в експерименті / А.М.Гринчук, Д.В.Білий, М.З.Гаразда / Матеріали IX Міжнародної медико-фармацевтичної конференції студентів та молодих вчених (86-й щорічний науковий форум) // Хист – 2012.– Вип. 14. - С. 150.

12.Вітенок О.Я. Природжена патологія прямої кишки / О.Я.Вітенок, М.В.Янчик, Д.А. Шаровський / Матеріали IX Міжнародної медико-фармацевтичної конференції студентів та молодих вчених (86-й щорічний науковий форум) // Хист – 2012.– Вип. 14. - С. 148.

13.Товкач Ю.В. Принатальна  анатомія стравохідно-шлункового переходу людини / Ю.В.Товкач, Л.В.Кузняк, Б.В.Кузняк / Матеріали IX Міжнародної медико-фармацевтичної конференції студентів та молодих вчених (86-й щорічний науковий форум) // Хист – 2012.– Вип. 14. - С. 160.

14. Скорейко П.М. Мікроциркуляторне русло яєчка плодів / П.М.Скорейко, А.В.Рибарчук, В.В.Поперечна / Матеріали IX Міжнародної медико-фармацевтичної конференції студентів та молодих вчених (86-й щорічний науковий форум) // Хист – 2012.– Вип. 14. - С. 159.

15.Проняєв Д.В. Визначення віку плода за анатомічними особливостями клубового сосочка / Д.В.Проняєв, А.В.Рибарчук, А.П.Ошурко / Матеріали IX Міжнародної медико-фармацевтичної конференції студентів та молодих вчених (86-й щорічний науковий форум) // Хист – 2012.– Вип. 14. - С. 158.

16. Столяр Д.Б. Анатомічні особливості скронево-нижньощелепного суглоба в другому триместрі  внутрішньоутробного розвитку / Д.Б.Столяр, М.Г.Загул, Е.С.Поповецька / Матеріали IX Міжнародної медико-фармацевтичної конференції студентів та молодих вчених (86-й щорічний науковий форум) // Хист – 2012.– Вип. 14. - С. 159.

17.Лаврів Л.П. Погляд на передумови розвитку природжених вад привушної слинної залози / Л.П.Лаврів, А.Г.Москалюк, О.М.Манюк / Матеріали IX Міжнародної медико-фармацевтичної конференції студентів та молодих вчених (86-й щорічний науковий форум) // Хист – 2012.– Вип. 14. - С. 155.

18.  Кашперук-Карпюк І.С. Топографоанатомічні  особливості міхурово-сечівникового сегмента / І.С.Кашперук-Карпюк, У.Г.Татарин, А.В.Біла / Матеріали IX Міжнародної медико-фармацевтичної конференції студентів та молодих вчених (86-й щорічний науковий форум) // Хист – 2012.– Вип. 14. - С. 153.

19.Федонюк Л.Я. Гістологічне дослідження  будови сигморектального  переходу у третьому триместрі внутрішньоутробного  розвитку / Л.Я.Федонюк, Є.В.Гораш, О.В.Гриб / Матеріали IX Міжнародної медико-фармацевтичної конференції студентів та молодих вчених (86-й щорічний науковий форум) // Хист – 2012.– Вип. 14. - С. 161.

20.Вітенюк О.Я. Сучасні відомості про гістотопографію прямої кишки // О.Я.Вітенюк, О.І.Антимис, І.І.Павлюк // Прикладні аспекти морфології: "Молодь-медицині майбутнього" конференція студентів та молодих вчених:збірник тез. – м. Одеса, 19-20 квітня 2012 р.

21.  Герасим Л.М. Методика дослідження судинно-нервового пучка шиї в перинатальному періоді // Л.М.Герасим, О.В.Стеців, Т.В.Михайлова // Прикладні аспекти морфології: "Молодь-медицині майбутнього" конференція студентів та молодих вчених: збірник тез. – м. Одеса, 19-20 квітня 2012 р.

22. Гораш Є.В. Рентгеноанатомія   сигморектального сегмента у третьому триместрі внутрішньоутробного розвитку // Є.В.Гораш, С.О.Дейнека, Т.В.Косар // Прикладні аспекти морфології: "Молодь-медицині майбутнього" конференція студентів та молодих вчених: збірник тез. – м. Одеса, 19-20 квітня 2012 р.

23. Калинчук А.І. Сучасні відомості про  розвиток привушної залози // А.І.Калинчук, А.С.Молдован, Ю.В.Панаско // Прикладні аспекти морфології: "Молодь-медицині майбутнього" конференція студентів та молодих вчених: збірник тез. – м. Одеса, 19-20 квітня 2012 р.

24.Кашперук-Карпюк І.С. Топографоанатомічні особливості міхурово-сечівникового сегмента// І.С.Кашперук-Карпюк, О.М.Манюк, А.Г.Москалюк, // Прикладні аспекти морфології: "Молодь-медицині майбутнього" конференція студентів та молодих вчених: збірник тез. – м. Одеса, 19-20 квітня 2012 р.

25.  Корчинська Н.С. Морфометричні параметри верхньої щелепи // Н.С.Корчинська, А.М.Френдзюк, В.В.Чобан // Прикладні аспекти морфології: "Молодь-медицині майбутнього" конференція студентів та молодих вчених: збірник тез. – м. Одеса, 19-20 квітня 2012 р.

26.Лаврів Л.П. Макроскопічна характеристика привушної слинної залози у плодів 5-го місяця пренатального онтогенезу // Л.П.Лаврів, Д.С.Дмитрук, С.І.Дундюк // Прикладні аспекти морфології: "Молодь-медицині майбутнього" конференція студентів та молодих вчених: збірник тез. – м. Одеса, 19-20 квітня 2012 р.

27. Проняєв Д.В. Перинатальна  топографія компонентів клубово-сліпокишкового сегмента // Д.В.Проняєв, Л.В.Кузняк, Б.В.Кузняк // Прикладні аспекти морфології: "Молодь-медицині майбутнього" конференція студентів та молодих вчених: збірник тез. – м. Одеса, 19-20 квітня 2012 р.

28.  Скорейко П.М. Морфогенез яєчкових вен у другому триместрі вагітності // П.М.Скорейко, І.М.Алунгулес, В.І.Богданець // Прикладні аспекти морфології: "Молодь-медицині майбутнього" конференція студентів та молодих вчених: збірник тез. – м. Одеса, 19-20 квітня 2012 р.

29. Сучасні відомості про  пренатальний морфогенез гортані // І.В. Слободян, Н.І. Гримайло, Ю.Д.Роман, В.М.Голбан // Прикладні аспекти морфології: "Молодь-медицині майбутнього" конференція студентів та молодих вчених: збірник тез. – м. Одеса, 19-20 квітня 2012 р.

30.Столяр Д.Б. Рентгеноанатомія скронево-нижньощелепного суглоба на 7-му місяці внутрішньоутробного розвитку // Д.Б.Столяр, О.В.Лис, В.Р.Слюсаренко // Прикладні аспекти морфології: "Молодь-медицині майбутнього" конференція студентів та молодих вчених: збірник тез. – м. Одеса, 19-20 квітня 2012 р.

31.Товкач Ю.В. Перинатальна анатомія стравохідно-шлункового сегмента // Ю.В.Товкач, А.В.Яворський, В.В.Поперечна // Прикладні аспекти морфології: "Молодь-медицині майбутнього" конференція студентів та молодих вчених: збірник тез. – м. Одеса, 19-20 квітня 2012 р.

32. Черкавська А.О. Анатомія печінки в  третьому  триместрі вагітності та у новонароджених // А.О.Черкавська, Н.А.Гримайло, А.П.Ошурко // Прикладні аспекти морфології: "Молодь-медицині майбутнього" конференція студентів та молодих вчених: збірник тез. – м. Одеса, 19-20 квітня 2012 р.

33. Столяр Д. Анатомія скронево-нижньощелепного суглоба в третьому триместрі внутрішньоутробного розвитку // Д.Столяр, І. Бордун, У.Драгун // Всеукраїнська науково-практична конференція ''XI Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених'' присвячена 55-річчю Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського: збірник тез. – м. Тернопіль, 23-25 квітня 2012 р.

34. Товкач Ю.В. Анатомічні особливості стравохідно-шлункового переходу за даними УЗД // Ю.В.Товкач, М.Т.Кричун, К.П. Шимкова // Всеукраїнська науково-практична конференція ''XI Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених'' присвячена 55-річчю Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського: збірник тез. – м. Тернопіль, 23-25 квітня 2012 р.

35. Гораш Є.В. Ультразвукова анатомія сигморектального сегмента у дітей раннього віку // Є.В.Гораш, І.М.Жупник, А.П.Протичко // Всеукраїнська науково-практична конференція ''XI Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених'' присвячена 55-річчю Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського: збірник тез. – м. Тернопіль, 23-25 квітня 2012 р.

36. Герасим Л. М. Морфогенез основного судинно-нервового пучка шиї // Л.М.Герасим, Т.Р.Романко, І.М.Алунгулес // Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів з міжнародною участю "Медицина та фармація XXI століття – крок у майбутнє": збірник тез. – м. Запоріжжя, 19-20 квітня 2012 р.

37.Гринчук А.М. Зміни структури печінки після спленектомії в експерименті // А.М.Гринчук, О.М.Молодецький, А.В.Матвєєв // Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів з міжнародною участю "Медицина та фармація XXI століття – крок у майбутнє": збірник тез. – м. Запоріжжя, 19-20 квітня 2012 р.

38.Калинчук А.І. Алгоритм анатомічного дослідження привушно-жувальної ділянки плодів // А.І.Калинчук, Л.Ю.Ковальчук, І.М.Фабрика // Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів з міжнародною участю "Медицина та фармація XXI століття – крок у майбутнє": збірник тез. – м. Запоріжжя, 19-20 квітня 2012 р.

39.   Корчинская Н.С. Морфометрические параметры верхней челюсти // Н.С.Корчинская, Т.К.Скулинец, И.М.Фабрика // Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів з міжнародною участю "Медицина та фармація XXI століття – крок у майбутнє": збірник тез. – м. Запоріжжя, 19-20 квітня 2012 р.

40. Столяр Д.Б. Анатомічні особливості скронево-нижньощелепного суглоба у третьому триместрі вагітності // Д.Б.Столяр, П.Я.Кишкан, Н.В.Василишин // Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів з міжнародною участю "Медицина та фармація XXI століття – крок у майбутнє": збірник тез. – м. Запоріжжя, 19-20 квітня 2012 р.

41.Гораш Є.В. Гістоархітектоніка стінки дистального відділу сигмоподібної ободової кишки у плодів 7-9 місяців // Є.В.Гораш, Д.В. Проняєв, Ю.М.Ковальчук // Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів з міжнародною участю "Медицина та фармація XXI століття – крок у майбутнє": збірник тез. – м. Запоріжжя, 19-20 квітня 2012 р.

42.  Товкач Ю.В. Топографо-анатомічні дані про шлунково-стравохідний перехід на початку плодового періоду // Ю.В.Товкач, Д.В.Проняєв, А.В.Матвеєв // Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів з міжнародною участю "Медицина та фармація XXI століття – крок у майбутнє": збірник тез. – м. Запоріжжя, 19-20 квітня 2012 р.

43. Проняєв Д.В. Визначення віку плода за морфологією червоподібного відростка // Д.В.Проняєв, Ю.В.Товкач, В.В.Поперечна // IX Міжнародна наукова конференція студентів " Перший крок в науку - 2012": збірник тез. м. – Вінниця, 20-21 березня 2012 р.

44.  Гораш Є.В. Ультразвукова анатомія сигморектального сегмента у дітей раннього віку // Є.В.Гораш, Н.В.Бойчук, М.З.Войтко // Формування, охорона та захист здоров'я в сучасних умовах:  Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 24-25 лютого 2012 р.: збірник матеріалів конф. – м. Одеса. – С. 65-67.

 

 

Comments